GO CK:Donacija novog automobila

U okviru druge faze produženja ugovora za Program njege i pomoći u kući Ured Švicarskog Crvenog križa u BiH je upriličio primopredaju novog automobila Škoda Fabia 2021 Crvenom križu grada Živinice.

Automobil je namijenjen Programu njege i pomoći u kući, te će se koristiti za efikasniju i pravovremenu uslugu korosnicima ovog programa i svim građanima koji su u potrebi.Zahvaljujemo se na ovoj vrijednoj donaciji!/GO CK Živinice/