GO CK:Obiljležili Svjetski dan mira

U periodu od 17.09.2021. do 19.08.2021. godine, devet volontera Crvenog križa grada Živinice je bilo u posjeti Krajini, gdje su im domaćini bili volonteri Crvenog križa Unsko – sanskog kantona.

U prostorijama Crvenog križa Unsko – sanskog kantona i Crvenog križa grada Bihaća održana je prezentacija u povodu obilježavanja Svjetskog dana mira, te je održana jednodnevna radionica o pravilnom načinu komunikacije i rješavanja nesporazuma, gdje su vlonteri imali priliku da na praktičnim aktivnostima pokažu način komunikacije za rješavanje konflikta i očuvanje mira.

Na području Gradske otoke u Bihaću volonteri su zasadili dva stabla koja simboliziraju međusobnu saradnju između organizacija Crvenog križa grada Živinice i Crvenog križa Unsko – sanskog kantona, kroz koju razmjenom iskustva i realizacijom zajedničkih aktivnosti, jačamo vlastite kapacitete./Tim za medije/