GO CK:Pripreme za takmičenje iz prve pomoći

Ekipa prve pomoći Crvenog križa grada Živinice je boravila na prostoru PD “Drenik” Živinice, na kojem imala pripremni kamp za predstojeće takmičenje iz pružanja prve pomoći i adekvatno postupanje u istim ili sličnim situacijama.

Kroz nekoliko različitih scenarija, uz pomoć relističkog prikaza stanja i situacija, koje su prikazali naši markiranti, ekipa je testirala stečeno znanje tokom priprema koje su trajale 6 mjeseci u prostorijama Crvenog križa grada Živinice. Ekipa je na pripremnom kampu pokazala visok nivo spremnosti za adekvatan odgovor u realnim situacijama.

Ekipa prve pomoći je sastavljena od 6 članova i to:
1. Rukija Hodžić – kapiten,
2. Leila Nurkić – član,
3. Neira Mulić – član,
4. Nemra Brkić – član,
5. Ajna Hasanović – član,
6. Muzafer Jusić – član.

Svi članovi su prošli proces selekcije i testiranja, gdje su pokazali sve potrebne elemente za dalji nastavak priprema.

U saradnji sa ostalim volonterima, certificiranim instruktorima i logističkom podrškom, proces priprema je vodio instruktor ekipe, Semir Muhić.Posebnu podršku pripremnom kampu dali su dr. Mensur Hadžibeganović i dr. Almir Jagodić.Za pripremu iftara i smještaj bio je zadužen logistički tim Crvenog križa grada Živinice.

Ovim putem se zahvaljujemo i PD “Drenik” na ustupanju kompleksa, te svim volonterima koji su dali podršku pri relizaciji pripremnog kampa./Tim za medije/