GO CK:Uspjela međudržavna saradnja

U prethodna tri dana naše volonterke Amina Nuhić i Ajdina Jajić su boravile u Mostaru, gdje su bile ispomoć kao šminkeri u vježbi koja je održana za provjeru pripremljenosti za reakciju na zemljotres.

Simulacijom zemljotresa na lokaciji Rodoč putem združene vježbe provjeravala se pripremljenost mostarskih timova domova zdravlja, hitne medicinske službe, civilne zaštite, policije, vatrogasaca, gorske službe spašavanja, vojske, kao i Crveni križ grada Mostara.

Pored mostarskih timova vježbi su prisustvovali i timovi hitne medicinske službe iz Hrvatske i Crne Gore.Cilj ove vježbe bio je raditi na koordinaciji svih timova, ali i provjeriti saradnju i pripremljenost za reakciju kod masovnih nesreća.

Uz Crveni križ Grada Mostara vježbu je radio i medicinski tim Crvenog križa Federacije BiH kao ispomoć./Tim za medije/