GO CK:Uspješna podrška planinarima

Prethodnih dana ekipa Crvenog križa grada Živinice, sa svojih 15 volontera, je pružila podršku u obilježavanju Susreta planinara Federacije Bosne i Hercegovine, koji su održani u kompleksu PD Drenik Živinice.

Ekipa je tokom tri dana stavila u funkciju ambulantu koja je bila operativna za slučaj eventualnog zbrinjavanja unesrećenih osoba. Za rad ambulante bio je odgovoran naš dr. Mensur Hadžibeganović.

Drugi dan naši timovi su u koordinaciji sa ekipama ISS Živinice i GSS Srebrenik, svako u svom domenu djelovanja, obezbjeđivali kretanje planinara na dužoj i kraćoj stazi, te ostale aktivnosti koje su realizovane u sklopu ove manifestacije.

U slučaju hitnog transporta od kompleksa PD Drenik Živinice do Službe hitne medicinske pomoći na raspolaganju smo imali sanitetsko vozilo koje nam je ustupila partnerska organizacija Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta BiH, kojima se ovim putem zahvaljujemo na saradnji.

Crvenom križu Tuzlanskog kantona se zahvaljujemo na ustupljenoj logističkoj opremi.PD Dreniku se zahvaljujemo na pozivu i ukazanom povjerenju, te se nadamo još boljoj budućoj saradnji./Tim za medije/