Hitno rasteretiti cijenu rada i povećati najniže plaće

Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Sindikatmetalaca Federacije Bosne i Hercegovine su ispregovarali kolektivni ugovor za djelatnost metalske industrije koji će biti potpisan 05.08.2021. godine.

Obje strane su saglasne da je Udruženje poslodavaca FBiH prihvatajući prijedlog Sindikata metalaca FBiH o iznosu najniže satnice za metalski sektor napravilo najveći mogući ustupak.

Objektivno prostor za dalje povećanje minimalne satnice apsolutno ne postoji,ukoliko hitno ne dođe do smanjenja opterećenja cijene rada i ispravljanja disbalansa koji postoji kod plaća u javnom i prihvatnom sektoru, koji u ovome trenutku iznosi 1:2 u korist javnog sektora.

Zato insistiramo i zajednički vas pozivamo da što prije usvojite zakon o doprinosima FBiH čijim odredbama će biti definirano da doprinosi na plaću mogu iznositi maksimalno do 30 posto I Zakon o porezu na dohodak. Poslodavci su se ranije obavezali da će sva sredstva koje firme uštede po ovom osnovu biti iskorištena za povećanje plaća zaposlenih.

Također insistiramo na hitnom usvajanju izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit FBiH kojim se reinvestiranje oslobađa plaćanja poreza na dobit.

Insistiramo i na hitnom usvajanju izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak FBiH, u kojem će biti značajno povećan neoporezivi dio plaće za radnike.Hitnim usvajanjem ovih zakona stvara se prostor za značajno povećanje najniže plaće u FBiH, pri čemu neće doći do značajnijeg smanjenja priliva sredstava u budžetske i vandbudžetske fondove FBiH.

Podsjećamo da su porezi i doprinosi na plaće u Federaciji BiH u ovome trenutku najveći u Evropi, što u značajnoj mjeri otežava poslovanje kompanijama, smanjuje konkurentnost, investiranje u nove pogone, otvaranje novih radnih mjesta, te dalji rast i razvoj privrede.Pozivamo javnost i građane da izvrše maksimalan pritisak na predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, da konačno svoja obećanja pretvore u djela i usvoje zakonska rješenja koja su u njihovoj nadležnosti, a čije usvajanje će dovesti do značajnog rasta plaća u realnom sektoru što će rezultirati boljim standardom građana, rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta.

Insistiramo samo da ispune obećanja koja su dali građanima i međunarodnoj zajednici u BiH kroz Reformske agende 1 i 2./SINDIKAT METALACA FBi UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BiH,redsjednik Bajro Melez i direktor Mladen Pandurević/