HO Horizonti:Radionica-Ženska ljudska prava

HO HORIZONTI” Tuzla” večeras je u Živinciama organizopvala radoinicu na temu “Ženska ljudska prava.Voditeljice radionice Nedžada i Alma Avdić su rukovodile radionicom, koju je otvorila koordinatorica Amna Mandić.

HO Horizont je osnovana kao lokalna nevladina organizacija u novembru 1999. godine od strane zaposlenih, korisnika/ica i prijatelja/ica projekta “Žene – skrivene žrtve rata” implementiranog od strane međunarodne organizacije Norveška narodna pomoc (NPA).

Prisutnima se obratila Mira Vilušić, osnivač ove nevladine humanitarne organizacije, te je poručila:

“Vrijeme je da ovu našu misiju dobiju i Živinice, kako bi svi zajedno istrajali u borbi za ženska ljudska prava.Bez obzira na pozitivnu zakonsku regulativu izostaju prava žena pa zato želimo pokazati drugu stranu korišćenja ženskih kapaciteta.Žene BiH uvijek su bile vrijedne, čestite i zaslužuju mjesto u vladajućim strukturama.Zato je naš cilj da se educiramo i otklonimo prisutnu ljubomoru žene prema ženi, te se pripremimo za naredne lokalne izbore, kako bi više žena bilo u općinskim i gradskim vijećima”.

Sve aktivnosti, akcije i inicijative su usmjerene na žene i doprinose poboljšanju položaja žena u porodici i društvu, smanjenju diskriminacije i nasilja nad ženama i unapređenju uloge žena u procesima donošenja odluka i izgradnji mira na lokalnom nivou.

HORIZONT je organizacija prepoznatljiva po svom radu na psihološkom osnaživanju žena koje su žrtve nasilja u porodici i društvu, kao i pružanju podrške ženama u javnom i političkom životu.Večeras su prisutne na radionici HO Horizontala upoznate sa osnovnim ljudskim pravima, ZoRS,Istambulskoj konvenciji, CEDAW konvenciji i Zakonu o borbi protiv kućnog nasilja.

Svoja zapažanja govorile su prisutne , a vijećnica GV Živinice Mirela Salkić je istakla potrebu snažnijeg djelovanja među ženama, kako bi se stalnim educiranjem izborile za svoja ženska ljudska prava.U GV Živinice od 31 vijećnika samo su dvije pripadnice ljepšeg pola, rekla je Mirela./Š.G./