Holiday Travel:Uspješna organizacija zanimljivih putovanja

Turistička agencija Holiday Travel postigla je solidne rezultate u tekućoj godini.Ovdje ističu da su imali mnogo zanimljivih putovanja u trajanju od jednog ili dva dana.

“S obizirom na to da je protekla godina bila u znaku provođenje epidemioloških mjera izazvanih pandemijom COVID-19, kada nismo imali mogućnosti organizovati veća turistička putovanja, ove godine građani su se zaželjeli zanimljivih turneja, te smo ima to i omogućili našim udobnim autobusima.Posjećivali smo u više navrata Sarajevo, Zagreb, Beograd, Banja Luku, Zlatibor, Pečuj,Istambul, Bihać, Novi Sad i druge gradove”, kaže nam rukovodilac ove uspješne agencije Miralem Mujanović.

Posebno je Turistička agencija Holiday Travel bila aktivna tokom ljeta, kada su organizovani odmori  u Neumu, o čemu menadžer Emir Mujanović kaže:

“Zadovoljni smo ljetnom sezonom, a mogli smo putovati samo na domaće destinacije i u žiži je bilo ljetovanje u Neumu.Tako smo imali smjene svake četvrte noći i veliki broj građana je iskoristio povoljne mogućnosti da ljetuje na Jadranu”.

Jesenji i zimski program takođe je nastavljen jednodnevnim izletima, kao i noćenjem.Gospodin Miralem Mujanović očekuje nove uspješne turneje:

“Ovaj period koristimo za organizaciju putovanja u naše poznate zimske turističke centre, kao što su Vlašić, Jahorina i Bjelašnica, takođe jednodnevne i sa noćenjem.Već su građani pokazali veliko interesovanje, posebno još u vrijeme zimskog školskog raspusta kada očekujemo masovna putovanja u pomenute centre.Tokom januara već su nastavljene posebna grupna putovanja na Vlašić za jedan dan, dva ili tri noćenja”.

Turistička agencija Holiday Travel nalazi se u centru grada , odmah do Islamskog centra Živinice.

Za više informacija na raspolaganju su tel:061 736-360 i 061 166-202