I Živinice u programu „Održiva tranzicija BiH”

Breza (Bosna i Hercegovina), 12.10.2023. – Općina Breza je prva lokalna zajednica koja je bila domaćin foruma posvećenog definisanju zajedničke vizije „Vizija do 2050.“. Ovaj događaj, održan u sklopu programa „Održiva tranzicija Bosne i Hercegovine (BiH SuTra)“, okupio je predstavnike Općine Breza, javnih institucija, obrazovnih institucija, poslovnog sektora, nevladinih organizacija i medija. Oni su zajedno kroz participativni pristup i vježbu vizualizacije identifikovali trenutne izazove, kao i odgovore na pitanja “Gdje želimo biti i kako želimo živjeti u budućnosti?”

Vedad Jusić, načelnik Općine Breza, istakao je važnost saradnje zajednice sa partnerima kada je u pitanju pravedna tranzicija. “Učimo zajedno s našim partnerima, lokalnim i međunarodnim, kako reformisati naše postojeće resurse u nešto obećavajuće, ekološki prihvatljivo i ekonomski održivo. Prepoznajemo važnost pridržavanja svih uputa i smjernica kako bismo osigurali pravednu tranziciju do 2050. Cilj nam je sačuvati svako radno mjesto, poticati ekonomski razvoj unutar lokalne zajednice, te poticati stanovništvo da nesmetano živi na našem području. Bitno je osigurati dobrobit naše zajednice uz prihvaćanje promjena“, istaknuo je načelnik Jusić.

Inicijativa „Vizija do 2050.“ predstavlja prvu programsku aktivnost nakon zvaničnog predstavljanja programa „BiH SuTra“ i potpisivanja Memoranduma o razumijevanju (MoU) u septembru 2023. godine u Sarajevu. Program ujedinjuje predstavnike četiri pilot općine/grada, uključujući Banoviće, Brezu, Ugljevik i Živinice, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ambasade Švedske u BiH (Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida).

Općina Breza opredijeljena je za inkluzivni i participativni pristup, te potiče građane i zainteresovane strane na aktivno sudjelovanje. Online anketa koja je i dalje u toku omogućava svima zainteresovanim da podijele svoju viziju Općine Breza u okviru programa „BiH SuTra“.

Adna Jusić, uposlenica Rudnika mrkog uglja “Breza” i jedna od aktivnih učesnica foruma “Vizija do 2050.”, izrazila je svoje zadovoljstvo rekavši: “Pravedna tranzicija uključuje sve – građane svih dobnih skupina, institucije, te razne organizacije. Ovakvi događaji nam daju priliku da zajedno oblikujemo našu budućnost”.

Komentari, sugestije i dopune prikupljeni tokom foruma i online ankete bit će sastavni dio oblikovanja “Vizije do 2050.” Ova vizija će biti “živi” dokument, koji će obuhvatiti različite perspektive članova zajednice u Općini Breza. Ovaj dokument će oblikovati Tranzicijski plan Općine Breza, koji bi trebao biti usvojen u ljeto 2024. godine. Plan će definisati specifične mjere, aktivnosti i izvore finansiranja za predložene inicijative. Program “BiH SuTra” će zatim ponuditi podršku realizaciji ovih mjera u narednih godinu i pol dana.

U narednom periodu planirano je održavanje foruma za definiranje zajedničke vizije „Vizija do 2050.“ u drugim pilot općinama/gradovima: Ugljevik (12.10.2023.), Živinice (17.10.2023.) i Banovići (1.11.2023.).

Više o programu „BiH SuTra“

„BiH SuTra“ podstiče lokalni pristup od dna prema vrhu u izradi planova tranzicije i provođenju sveobuhvatnih politika tranzicije u rudarskim područjima širom Bosne i Hercegovine. Opšti cilj je pružanje podrške BiH u procesu dekarbonizacije i izgradnji ekološki održive budućnosti, te usklađivanje ovih procesa s drugim razvojnim prioritetima. „BiH SuTra“ će osposobiti zainteresovane strane da utvrđuju i provode strategije za smanjenje emisija, jačaju inovativne tehnologije i pristupe, kao i da izrađuju ambiciozne, ali ostvarive politike.

Banovići, Breza, Ugljevik i Živinice, četiri jedinice lokalne samouprave, su pilot područja za ovaj program, s ukupnim brojem stanovnika od oko 105.000. Ove jedinice će služiti kao inspiracija i model za druga rudarska područja u BiH.

Program finansira Švedska, a provodi ga globalno poznati ekološki think tank, Štokholmski institit za okoliš (SEI)./A.Karačić/