Imunizacija:Crveni križ pružio preko 40 hiljada usluga

Crveni križ grada Živinice je u proces masovne imunizacije uključen prije 6 mjeseci, kroz naš angažman ostvarili smo:

-radili smo 59 radnih dana,
-angažovano je 76 volontera,
-tokom vakcinacije 1 volonter je radio 5 volonterskih sati tokom dana, a imali smo 297 angažmana,
-volonteri su radili na popunjavanju anamnestičkih podataka, protokola, potvrda o imunizaciji, na identifikaciji građana, te provođenju epidemioloških mjera,
-prvom dozom je vakcinisano oko 24000 građana, a sa obje doze je vakcinisano preko 10000 građana i
-Volonteri Crvenog križa grada Živinice su pružili preko 40 hiljada usluga.

Volonteri će biti uključeni u ovaj proces sve dok JZU Dom Zdravlja Živinice bude imao potrebe za tim./Tim za medije/