Inicijativa poslanika u Skupštini TK Muamera Zukića urodila plodom

-Na inicijativu našeg sugrađanina Muamera Zukića, poslanika u Skupštini TK, 36.000 penzionera dobilo je jednokratnu pomoć od 100 KM.

Početkom ove godine, tačnije 5.02.2022., poslanik Muamer Zukić je podnio skupštinsku inicijativu da se jedokratno pomognu penzioneri s područja Tuzlanskog kantona, u visini od 100 KM jednokratno.

Kasnije je, na njegov prijedlog, ova aktivnost uvrštena kao ‘mjera’ nove skupštinske većine i nove Vlade TK-a. Nakon usvajanja Rebalansa Budžeta TK za 2022. godinu i kreiranja drugih pretpostavki za realizaciju ove aktivnosti, potpisan je sporazum sa Federalnim zavodom PIO/MIO, kojim je utvrđeno da će se uz julsku penziju izvršiti isplata predmetne pomoći. Za ovu svrhu izdvojena su finansijska sredstva u visini od 3.546.600,00 KM.

Jučer i danas, uz isplatu penzija, penzioneri su dobili i ovih 100 KM pomoći koje je inicirao poslanik Zukić.

U vezi s navedenim Muamer Zukić je izjavio:

“Smatram kako je ovo jedan od načina da bar dijelom ublažimo posljedice aktuelnih poskupljenja u našem društvu, koje najviše pogađaju socijalno osjetljive kategorije, među kojima su sigurno i penzioneri. Ranije smo intervenirali prema nekim drugim kategorijama građana TK – kroz povećanje plaća, socijalnih davanja, boračkih naknada, a na ovaj način smo obuhvatili i penzionere koji su nam dosad bili izvan fokusa. Iako kantoni primarno nisu nadležni za ovo pitanje, ipak se u formi određene vrste socijalnih davanja (za što kantoni jesu nadležni), može djelovati i prema penzionerima. Svjestan sam da ovo penzionere neće izvesti na zelenu granu, ali je ipak riječ o realizaciji velike inicijative – velike s aspekta angažovanih sredstava, jer je za ovu svrhu izdvojeno više od 3,5 miliona KM, velike u pogledu broja korisnika (36 000 penzionera), te najvažnije velike jer smo uspostavili novu paradigmu, probili smo led, pokazali da može, podstakli druge, te smo uvrstili u fokus djelovanja institucija kantona i ovu osjetljivu kategoriju. I nismo na tome stali. Pokrenuli smo inicijativu u kojoj smo detektirali da više desetina hiljada građana našeg kantona živi s primanjima manjim od 400 KM i usmjeravamo stvari u pravcu jedne ozbiljne socijalne reforme. To će sigurno pozitivno uticati i na druge nivoe vlasti u BiH. Neke naše inicijative, koje su već realizirane, postaju politička avangarda ovog vremena”, izjavio je poslanik Zukić.