Inicijativa “Ne posmatraj. Reaguj!”

U nadi da ste dobro i zdravo pišemo vam sa željom da produbimo saradnju. Sve nas je veoma potreslo brutalno ubistvo Nizame u Gradačcu. Svesni smo da je u situaciji, kada u čitavom regionu nasilje nad ženama eksplodira i broj femicida se povećava, uloga medija veoma važna.

Društvo, pa samim tim i mediji, mora uticati na muškarce i dečake da menjaju svoje ponašanje, uključuju se u aktivnosti postizanja rodne ravnopravnosti, unapređuju ljudska prava i socijalnu pravdu u svom okruženju.

Inicijativa “Ne posmatraj. Reaguj!” okuplja muškarce koji se bore protiv nasilja prema ženama iz čitavog regiona. Deo smo globalne Men Engage mreže koja okuplja muškarce na istom zadatku. Više o nama na https://reaguj.org/o-nama/

Želimo da ponudimo nekoliko tema kojima bi mogli da ukazujemo muškarcima u Bosni i Hercegovini da postoje drugačiji modeli ponašanja i da u njih mogu na različite načine da se uključe.

– Inicijativa okuplja zajednicu na Viber -u i kreirala je stickere sa motivima borbe muškaraca protiv nasilja prema ženama i njihovog zalaganja za rodnu ravnopravnost. Zajednica danas broji preko 3.500 članova. Podelite informaciju u vašim medijima i pozovite muškarce da se u nju uključe, šaljite nam vaše inicijative i tekstove
https://reaguj.org/viber-stikeri-ne-posmatraj-reaguj/
– Pozovimo muškarce da se aktivno uključe u rad Inicijative
potpisivanjem Povelje “Pravi muškarac”
https://reaguj.org/potpisi-povelju/
– Širimo primere dobre prakse iz zemlje i Men Engage mreže
– Predstavite rad naše Inicijative i stavove njihovih članova

Otvoreni smo i za sve vaše novinarske inicijative i predloge. Tu smo radimo i važno nam je da znate da postojimo.

Želimo vam kreativan i uspešan dan bez nasilja./Miloš Đajić/