Istraživanja na temu“Zastarjeli obrazovni sistem u TK”

Mi, učenici Srednje Medicinske škole Tuzla, odjeljenje 3-D, smo za “Projekt građanin” iz predmeta Demokratija i ljudska prava odabrali problem “Zastarjeli obrazovni sistem u Tk”, jer smatramo da je to izazov, problem i tema s kojom se najviše suočavaju mladi, ali i svi prosvjetni radnici.

Razmišljali smo o pitanju, šta je to u našem sistemu najviše zastarjelo?

Sam današnji nedostatak prilagodljivosti savremenom svijetu, kao i nedostatak upotrebe metoda koje prate savremeni svijet, često ograničavaju razvoj i inovacije kod učenika. Potrebna je revizija kako bi se prilagodilo brzim promjenama i potrebama modernog svijeta.

Obrazovni sistem s kojim se danas susrećemo često naglašava pasivno učenje i memorizaciju podataka, umjesto poticanja kritičkog razmišljanja, kreativnosti i praktičnih vještina. Samim tim čest je problem gubitak interesa i manjak motivacije za učenjem kod učenika. Smatramo da je potrebno fokusirati se na individualne potrebe i potencijale učenika, kako bi se osiguralo njihovo uspješno uključivanje u moderno društvo. Zastarjeli obrazovni sistem rezultira i nedovoljnu pripremu za buduće karijere, te nedostak fokusa na ključne vještine potrebne za uspjeh u 21. vijeku, poput timskog rada, rješavanja problema i kritičkog razmišljanja.

Česta je rečenica da mladi izlaze iz srednjih škola nespremni za tržište, da stvari koje se uče u školama nisu ni slične onom u praksi. Još uz sve to ako dodamo brze promjene i napredak u tehnologiji i društvu, zastarjeli obrazovni sistem tada predstavlja ograničavajući faktor u pružanju kvalitetnog obrazovanja koje bi trebalo pripremiti učenike za budućnost.

Želimo da se naša riječ čuje i da naš glas postane nada promjene./Učenici Srednje Medicinske škole Tuzla, odjeljenje 3-D-Amila Delić/