Istraživanje o kvaliteti življenja na TK

Fondacija tuzlanske zajednice je treći put u poslednjih sedam godina provela istraživanje o kvaliteti življenja na području Tuzlanskog kantona ˝Vitalni znaci 2019“.

Istraživanjem je obuhvaćen cijeli Tuzlanski kanton i to za period od 2015. do 2018. godine. Uporedni podaci tokom ovog perioda od četiri godine, pokazuju društvena kretanja i trendove u odabranim oblastima istraživanja: Zdravlje i rekreacija, Stanovanje, Jaz između bogatih i siromašnih, Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Sigurnost i bezbjednost, Mogućnosti za početak i migracije, Kultura i umjetnost, Rad, zapošljavanje, ekonomija i poduzetništvo, Okoliš i zaštita okoliša, te Pripadnost i vodstvo, ljudska prava.

Istraživanje objedinjuje analizu rezultata sekundarnih podataka dobijenih od relevantnih institucija, te primarnih podataka o subjektivnom osjećaju i stavovima građana, dobijenih direktnim ispitivanjem i konsultacijama.

˝Cilj nam je bio da putem istraživanja sakupimo informacije o kvalitetu življenja u lokalnim zajednicama u različitim oblastima kako bi proširili svoja znanja o zajednicama u kojima djelujemo i kako bih na osnovu ovih podataka razvili nove inovativne ideje za unapređenje kvaliteta života. Izvještaj o istraživanju je javan i dostupan svim zainteresovanim institucijama, organizacijama i pojedincima koji žele podatke korisititi u različite svrhe i iskreno se nadamo da će biti osnov za pokretanje inicijativa koje će unaprijediti stanje u navedenim oblastima˝- Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije.

Za razliku od prethodna dva istraživanja koja su objavljena 2013. i 2016. godine, ovaj put odabrane oblasti istraživanja su se posmatrala kroz prizmu 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja usvojenih od strane UN-a, koji obavezuju cijelu međunarodnu zajednicu, države članice i sve građane, da lokalni razvoj usmjere na stvaranje drugačije i bolje budućnosti za sve ljude na Zemlji.

Istraživanje je urađeno po licenciranoj metodologiji „Vital Signs“, koju je Fondacija tuzlanske zajednice preuzela od kanadskih fondacija za lokalni razvoj. U istraživanje o kvaliteti življenja su bili uključen i predstavnici vladinih i nevladinih institucija i organizacija, dajući stručno mišljenje i smjernice.

Rezultati istraživanja biće promovisani i kroz 10 video filmova koji pokazuju rezultata istraživanja u navedenim oblastima ali i pozitivne primjere građana i organizacija koji svojim radom i dobrovoljnim angažmanom doprinose poboljšanju kvaliteta života u svojim zajednicama.

Izvještaj ˝Vitalni znaci TK˝ kao i video filmovi dostupni su na web stranici www.vitalniznaci.ba./Melika Mulaosmanović/