Iz parlamentarnih klupa:Bolji položaj boračke populacije

Proteklih dana održana je sjednica oba doma Parlamenta Federacije BiH, na kojima su usvojena kvalitetna zakonska rješenja.Svoj doprinos dala je i zastupnica Parlamenta FBiH Živiničanka Edita Mazić.O svom angažmanu kaže:

“Pošto je danas Dan Armije BiH, a u našim Živinicama obilježavamo 30-godišnjicu od osnivanja Armije BiH, pripadnicima Oružanih snaga BiH, porodicama šehida i poginulih boraca, RVI, demobilisanim borcima želim čestitai 15.april,Dan Armije BiH.

Želim istaći da je ovaj datum jedan od najbitnijih datuma države Bosne i Hercegovine, koju su pripadnci Armije hrabro i časno branili i odbranili.Mislim da o tome trebamo pričati svaki dan, što je naša stalna obaveza da budemo dostojni žrtava koji su pripadnici naše Armije hrabro podnijeli ne štedeći i život za slobodu koju danas uživamo.

Želim istaći zadovoljstvo što smo u ovim mubarek danima održali sjendicu oba doma Parlamenta Federacije BiH i što sam učestvovala i zalagala se za donošenje kvalitetnih zakonskih rješenja i bila podrška boračkoj populaciji, kako bi unaprijedili njihov status i ispravili određena nepravedna rješenja”.

Da podsjetimo da je na sjednici Parlamenta FBiH bio set izmjena i dopuna boračkih zakona, koje je utvrdila Vlada FBiH s ciljem poboljšanja položaja i materijalnog statusa boračke populacije i njihovih obitelji, o čemu zastupnica Edita Mazić kaže:

“Izmjene i dopune pomenutog zakona su usvojene većinom glasova u oba doma Parlamenta FBiH.Usvojenim setom izmjena zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite povećavaju se naknade za lične i porodične invalidnine, naknada za dobitnike najvećih ratnih priznanja, te se uvodi tzv.”švicarska formula” za uvećanje osnovice za navedene kategorije, što do sada nije bio slučaj/to znači da će svake godine poslije usklađivanja, te naknade rasti u skladu sa rastom BDP-a i potrošačkih cijena/.Primjena počinje od početka naredne godine, a uz to uvode se i nove kategorije.Osnovica za obračun naknada po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica je povećana za 5 odsto (910 KM)”.

Ovoga puta potrebno je istaći da je novim zakonskim rješenjiama u detalje razrađeno pravo porodicama šehida i poginulih boraca, kao i ostalim kategorijama iz oblasti boračke populacije.

“Takođe kod Zakona o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja se osnovica za obračun naknada povećava za 14 odsto ( na 730 KM) i važno je napomenuti da su naknade za ovu populaciju od 2010.do 2021.godine povećane za ukupno 7,5 odsto, a uvedena je i formula usklađivanja na isti način.

Treća izmjena Zakona se odnosi na Zakon o demobilisanim borcima, što je ujedno i najmlađi Zakon u ovoj oblasti.Omogućuje uvođenje prava na području Republike Srpeske i Brčko Distrikta, bez obzira na godine života i to suprugama umrlih demobilisanih boraca i povratnicima na područje RS i Brčko Distrikta, bez obzira na godine života.I još jedna izmjena Zakona odnosi se na omogućavanje prava suprugama umrlih demobilisanih boraca na području FBiH, koje navršavaju 57 godina života”, istakla je zastupnica u Parlamentu FBiH Edita Mazić.

Važno je još istaći da  danas imamo jos jednu lijepu vijest, a to je da usvojeni borački zakoni od danas stupaju na snagu, tako da će navedene kategorije već u maju dobiti uvećane naknade.