„Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima“

Danas su u Sarajevu predstavljeni rezultati projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima“ koji je podržao Državni sekretarijat Sjedinjenih Američkih Država i komplementarnih projekata kojima je World Vision uticao na smanjenje i prevenciju trgovine ljudima u BiH. Događaj je okupio predstavnike relevantnih institucija vlasti, nevladinih i međunarodnih organizacija, članova Mobilnih identifikacijskih timova i partnere projekta.

Jedan od najekstremnih oblika kršenja ljudskih prava, trgovina ljudima je evidentirana i u našoj zemlji. U BiH je u 2021. godini evidentirano 57 potencijalnih žrtava, od kojih je 50 djece. U 2022. godini je od 38 evidentiranih žrtava trgovine ljudima 29 djevojčica i dječaka.

U saradnji sa partnerima, udruženjem Zemlja djece u BiH i Kali Sara – Romskim informativnim centrom, World Vision BiH je u protekle tri godine pružio podršku prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima, sa fokusom na djecu. U 30 zajednica-kantona su razvijeni Protokoli za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece. Protokoli su uspostavljeni na lokacijama na kojima je evidentiran veliki broj djece koja prosjače, a propisuju način prevencije i postupanja sa potencijalnim žrtvama.

Izradom protokola i srodnim aktivnostima smo napravili pomake u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima. Ali smatramo da je ispred nas još mnogo posla, pogotovo jer brojke možda ne odražavaju stvarni opseg problema, zbog nedovoljnog prijavljivanja i relativne nevidljivosti slučajeva poput prisilnog dječijeg rada, prosjačenja i prisilnih brakova“, izjavila je Dragana Bulić, direktorica nevladine organizacije World Vision u BiH.

Pored izrade protokola koji regulišu prevenciju i postupanje sa djecom u riziku od eksploatacije, World Vision je podržao rad i uspostavu Mobilnih timova za identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima na 7 strateških lokacija: Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Mostar, Sarajevo, Tuzla i Visoko. Samo u prvom kvartalu2023. godine, Mobilni timovi u Tuzli i Sarajevu su evidentirali i zatekli 208 odraslih i djece u prosjačenju, od kojih su 5 djece identificirali kao potencijalne žrtva trgovine ljudima i izmjestili na sigurno.

Projekt„Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima“ je uz rad sa lokalnim insitucija predviđao i rad sa najranjivijim kategorijama, kojima su kontinuirano pružane informacije o njihovim pravima i načinima zaštite./Nejra Baltes/