Javna tribina posvećena zagađenju zraka

Sa ciljem da je krajnji čas da se nešto uradi,juče je u Tuzli tačno pet do dvanaest (11:55h), počela javna tribina posvećena zagađenju zraka. Na tribini je učestvovalo oko 350 učesnika i to predstavnici ministarstava, Grada Tuzla, Općina TK, fakulteta, srednjih i osnovnih škola, OCD,zainteresirani građani, studenti i učenici.

Predstavljeni su problemi zagađenja zraka nastali uticajem industrije, individualnih ložišta i saobraćaja, problemi sa zdravljem stanovništva, date preporuke za njihovo rješavanje i vođena diskusija o toj temi.

Pored mladih liderki, učesnicima su se obratili i Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle, Mirsad Gluhić,ministarMinistarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, Jozo Tunjić, savjetnik načelnika Lukavac i doktorice Nurka Pranjić, redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli iMaida Mulić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK i Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju.

Među prisutnima je bio i veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola, koji nam trebaju biti podsjetnik da su oninaša budućnost i da o njima i njihovom zdravlju moramo više brinuti. Zbog toga su mlade liderke poručile: “Hoćemo da živimo bez straha! Da šetamo, vozimo bicikle, bavimo se sportom bez straha da ćemo dobiti karcinom! Zato nađimo put da smanjimo emisije u zrak! HOĆEMO DA DIŠEMO PUNIM PLUĆIMA!”

Javna tribina je dio aktivnosti projekta “Želm biti liderka!“ koji realizira Centar za ekologiju i energiju, a podržava Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, sciljem osnaživanja grupe mladih djevojaka, uzrasta od 15 do 18 godina, da postanu aktivne građanke u društvu i da zagovaraju svoja prava, kao i da se bore da žive u čistom i nezagađenom okolišu./mr.sc. Vanja Rizvić, Centar za ekologiju i energiju/