JOB:Održana Izvještajno izborna Skupština

Danas je održana Izvještajno-izborna Skupština Jedinstvene organizacije boraca-JOB “Unije veterana” Grada Živinice, kojom je predsjedavao predsjednik Enes Gurda.

Među brojnim tačkama dnevnog reda bili su Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno finansijskom poslovanju, Izvještaj o radu organizacije u 2022.godini, Plan rada organizacije za 2023. godinu, Finansijski izvještaj za 2022. godinu, Finansijski plan za 2023. godinu i dr.

Svi izvještaji i programi su jednoglasno prihvaćeni od strane članova Skupštine.Takođe, jednoglasno je izabrano i novo članstvo Upravnog odbora.