JP Šume TK:Dokle će se širiti požari?

U vrijeme vandrednog stanja pandemije , radnici JP Šume TK pružaju nesebičnu pomoć u gašenju velikih požara na području Tuzle , Lukavca ,Banovića,Živinica itd.

Pored lugara za državne šume, u pomoć su pritekli realizatori , revirnici i službenici iz odjela za Privatne šume. Vatra se širila i na reonu Orahovica – Plavetno Brdo – Seona i Lozna, ali su se raspoložive snage borile da ugase što više zapaljenog prostora.

“Radnici Šuma TK su heroji. Gase nadljudskim naporima požare na cijelom šumskom području i zaslužuju sve pohvale, kao i mještani nekoliko sela, koji su se pridružili gašenju požara”, kaže nam Zehra Huskić-zaposlenica u JP Šume TK.

Čim prestanu paljevine i sve se vrati u normalu obavit će se procjena nastale štete.Sigurno je da će biti velika, a ljudski nemar uglavnom je najčešći krivac izbijanju požara./Lj.Mijatović/