JU Dječije obdanište:Obilježili”Dječiju nedjelju”

Svake godine u prvoj sedmici mjeseca oktobra u cijelom svijetu obilježava se „Dječija nedjelja”, nedjelja, u kojoj se promoviraju prava djeteta.Tim povodom u JU Dječije obdanište prigodnim aktivnostima obilježena je “Dječija nedjelja”.

“Oktobar je mjesec u kojem imamo značajne aktivnosti na obilježavanju Dječije nedjelje, Dan štednje i ono što svi posebno volimo Oktobar-mjesec knjige.Sve te dane obilježit ćemo novim aktivnostima i posjetama, te poboljšati saznanje o štednji, knjizi i dječijim pravima.Danas su dječija starija grupa i srednja grupa obilježili “Dječiju nedjelju” na sebi svojstven način crtanjem na asfaltu kredama u boji raznih motiva, te odabranim igrama na otvorenom”,rekla nam je direktorica JU Dječije obdanište Živinice Sabina Andelić.

Viši cilj obilježavanja je svakako poboljšanje društvene brige za djecu, promovisanje prava djeteta i jačanja odgovornosti svih subjekata zaštite koji brinu o djeci.

Važno je napomenuti da je obilježavanje “Dječije nedjelje” sadržano i u Akcionom planu za djecu u BiH, koji je baziran na UN Konvenciji o dječijim pravima iz 1989. godine, a koji u širem kontekstu podrazumijeva: pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes djeteta, pravo na participaciju i pravo na nediskirminaciju.