JU Dječije obdanište:Uspjela”Završna manifestacija dječijeg stvaralaštva”

Danas su u Javnoj ustanovi Dječije obdanište održali tradicionalnu, desetu po redu “Završnu manifaestaciju dječijeg stvaralaštva 2020/21.godinu”.Za razliku od prethodnih 9 održanih manifestacija u JU Bosanskom kulturnom centru, ovoga puta, a u vezi s pandemijom COVID-19, manifestacija je održana u ovoj odgojno-obrazovnoj ustanovi.

Dječiji program, kako je najavila voditeljica programa Fahrudina Jahić, sastojao se od 19 raznih tački, od recitacija, horskog muziciranja, igrokaza, folklora i drugih sadržaja.Sve to ovdje djeca uče od malih nogu,još dok im je “cucla u ustima”, ne smeta im da pokažu šta su naučili, a u što smo se mogli uvjeriti u lijepom današnjem programu.Naravno, sve je snimila RTV Živinice i gledaoci će moći uživati u stvaralaštvu naših najmlađih sugrađana.

Prije početka programa “Završne manifestacije dječijeg stvaralaštva” obratila se direktorica JU Dječijeg obdaništa Živinice Sabina Andalić, koja je rekla:

“Uprkos pandemiji, u našoj ustanovi u pretoklom periodu postignuti su zapaženi rezultati u obrazovanju djece predškolske dobi, kao i poboljšanja uslova rada.Obilježili smo sve važnije datume,uz kulturno zabavni program, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.Tokom pandemije nismo imali smanjenu dolaznost djece, već naprotiv zainteresovanost naših korisnika je sve veća.U našu ustanovu upisano je tekuće pedagoške godine 292 djece, raspoređenih u 11 odgojnih grupa, od kojih su dvije produženog boravka(za djecu koja pohađaju osnovnu školu).Na upisu koji je počeo 14.maja ove godine za narednu školsku godinu zainteresovanost korisnika je još veća.Zaista sam ponosna kao uposlenik i direktor jedne od najznačajnijih ustanova za razvoj djeteta predškolske dobi, što će još jednom potvrditi i ova naša današnja manifestacija dječijeg stvaralaštva”, istakla je direktorica Sabina Andelić.

Dalje je u svom izlaganju direktorica Andelić istakla podršku u radu od strane osnivača Grada Živinice, kao i vodećih ljudi ove lokalne zajednice.

“Pozivam naše uvažene vijećnike, gradonačelnika i predsjedavajućeg GV Živinice da ubrzaju aktivnosti na proširenju naših kapaciteta, kako bi u narednom periodu obuhvatili što veći broj djece predškolskim obrazovanjem.Želim istaći da je 19.aprila počela realizacija obaveznog dijela programa pred polazak u osnovnu školu u trajanju od 150 sati, u svim centralnim i područnim školama našeg Grada Živinice.Zahvalnost dugujmo svim direktorima osnovnih škola koji su ustupili prostor za realizaciju navedenog programa, kojim je obuhvaćeno 450 djece.Zahvalnost dugujemo i gradskim vijećnicima koji su dali saglasnost za formiranje grupa sa manjim brojem djece u Šahićima i Kuljanu, kako bi ovaj obuhvat učinili potpunim”.

Značajno je istaće da je Ministarstvo nauke i obrazovanja TK tokom prošle godine izdvojilo 15 hiljada KM za utopljavanje Dječijeg obdaništa i uređenje montažnog dijela ovog objekta.U toku je procedura za realizaciju postavljanja fasade na starom dijelu zgrade Dječijeg obdaništa, te zatvaranja predulaza, a sve u cilju što boljih uslova rada i boravka naših najmađih sugrađana.

Na kraju svog izlaganja direktorica Sabina Andelić se zahvalila uposlenicima ustanove na predanom i stručnom radu s mladima i rekla je:

“Naši uposlenici su najodgovorniji za organizaciju i izvođenje programa završne manifestacije, iako su ga pripremali u posebnim uslovima, s obzirom na pandemiju COVID-19, zatim se zahvaljujemo Ministarstrvu nauke i obrazovanja TK,Pedagoškom zavodu TK, koji prate naš rad, našem osnivaču, našim vijećnicima, predsjedavajućem Gradskog vijeća i gradonačelniku, koji su nam podrška, a zhvalnost dugujem i našim roditeljima na ukazanom povjerenju koje smo opravdali svojim radom”./Š.Gadžo/