Kako žellimo živjeti u budućnosti?

-Forum „Vizija do 2050.” u Gradu Živinice oblikuje zajedničku viziju prosperitetne budućnosti

Živinice (Bosna i Hercegovina), 18.10.2023.Grad Živinice bio je domaćin iščekivanog foruma „Vizija do 2050.“, društveno angažirajućegforuma u okviru programa „Održiva tranzicija Bosne i Hercegovine (BiH SuTra)“. Nakon uspješno održanihdogađaja u Brezi i Ugljeviku, forum u Živinicama okupio je građane, predstavnike vlasti, nevladinih organizacija, privrede i akademske zajednice, kako bi zajedno definisali viziju za bolje sutra.

Tokom događaja Alija Nurkić, savjetnik gradonačelnika Grada Živinica, naglasio je vrijednost učestvovanja Grada Živinice u „BiH SuTra” programu, ukazujući na iskustvo Švedske u procesu pravedne tranzicije. „Veliko iskustvo Švedske u pravednoj tranziciji služi kao snažna inspiracija. Izražavam zahvalnost Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Štokholmskom institutu za okoliš (SEI) na njihovoj neprocjenjivoj podršci. Učenje od skandinavskih zemalja, s obzirom na historijsko oslanjanje Živinica na ugalj, je ključno. Za nas, to nije samo simboličnih5 minuta do 12, već je 12 i 5. ‘BiH SuTra’ program se pokazao kao važna podrška, pružajući nam nove vještine i olakšavajući razmjenu vitalnih iskustava. Ova inicijativa je savršeno usklađena s našom vizijom za budućnost, a mi željno prihvatamo znanje koje nudi, vodeći nas ka održivoj i zelenoj budućnosti“, rekao je g. Nurkić.

Učesnici događaja istraživali su praktične ideje za izazove sa kojim seGrad Živinice suočava, zajedno s razmišljanjem o trenutno gorućim pitanjima: „Gdje želimo biti i kako želimo živjeti u budućnosti?”

Današnji događaj predstavlja pozitivan pomak kako za lokalnu upravu, tako i za cijeli grad. Moja vizija do 2050. godine je osigurati zdraviji okoliš s visokokvalitetnom električnom energijom iz obnovljivih izvora. Ono što me, kao predstavnika rudnikauglja, neizmjerno veseli je izgradnja solarnih elektrana u ruralnom području našeg grada. Ova postrojenja ne samo da će osigurati radna mjesta za naše zaposlenike, već i značajno poboljšati njihove radne uslove. Inicijativa ‘Vizija do 2050.’ donijet će značajne projekte i široke mogućnosti zapošljavanja za našu radnu snagu“, kazao je Suad Šehić, uposlenik Rudnika mrkog uglja „Đurđevik“.

Aktivnim angažmanom i participativnim vježbama, učesnici su pridonijeli pragmatičnim dijalozima, pokazujući nade zajednice u bolju budućnost. Učesnici foruma istakli su i važnost djece i okoliša za budućnost. „U viziji Živinica do 2050. godine, moja strast je usmjerena na zagovaranje budućnosti naše djece. Prioritet mi je stvaranje zelenog grada, očuvanje zelenih površina oko škola i vrtića. Osnaživanjem naše djece i balansiranjem napretka sa očuvanjem okoliša, Živinice mogu cvjetati kao održivi grad, koji će da njeguju generacije koje dolaze“, kazala je Mirzeta Abadžić, učiteljica Prve osnovne škole iz Živinica.

Inicijativa „Vizija do 2050.“ predstavlja prvu programsku aktivnost nakon zvaničnog predstavljanja programa „BiH SuTra“ i potpisivanja Memoranduma o razumijevanju (MoU) u septembru 2023. godine u Sarajevu. Program ujedinjuje predstavnike četiri pilot općine/grada, uključujući Banoviće, Brezu, Ugljevik i Živinice, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ambasade Švedske u BiH (Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida).

Kao potvrda opredijeljenosti Grada Živinice za aktivno učešće građana, kreirana je online anketa. Ova digitalna platforma omogućava svim zainteresovanima, koji nisu mogli prisustvovati forumu, da doprinesu razvoju „Vizije do 2050.” svojim sugestijama. Korištenjem prednosti tehnologije, Grad Živinice osigurava da zajednička snaga i iskustvo građana oblikuje budućnost zajednice.

Prijedlozi i komentari prikupljeni sa foruma i online ankete bit će promišljeno integrisani u sveobuhvatni dokument „Vizija do 2050.”. Ova “živa” kompilacija različitih perspektiva zajednice činit će temelj Tranzicijskog plana Grada Živinice, čije je usvajanje planirano za kasno ljeto 2024. godine. Plan će definisati konkretne mjere, aktivnosti i izvore finansiranja za predložene inicijative, uz podršku programa „BiH SuTra”tokom implementacije aktivnosti u sljedećih osamnaest mjeseci.

Kako planirane aktivnosti inicijative„Vizija do 2050.” napreduju, Općina Banovići očekuje svoj red da bude domaćin završnog foruma 1. novembra 2023. Tokom ovog događaja, zainteresovane strane i građani će biti pozvani da aktivno učestvuju, osiguravajući da budućnost Banovića bude usklađena sa težnjama građana.

Više o programu „BiH SuTra“

„BiH SuTra“ podstiče lokalni pristup od dna prema vrhu u izradi planova tranzicije i provođenju sveobuhvatnih politika tranzicije u rudarskim područjima širom Bosne i Hercegovine. Opšti cilj je pružanje podrške BiH u procesu dekarbonizacije i izgradnji ekološki održive budućnosti, te usklađivanje ovih procesa sa drugim razvojnim prioritetima. „BiH SuTra“ će osposobiti zainteresovane strane da utvrđuju i provode strategije za smanjenje emisija, jačaju inovativne tehnologije i pristupe, kao i da izrađuju ambiciozne, ali ostvarive politike.

Banovići, Breza, Ugljevik i Živinice, četiri jedinice lokalne samouprave, su pilot područja za ovaj program, sa ukupnim brojem stanovnika od oko 105.000. Ove jedinice će služiti kao inspiracija i model za druga rudarska područja u BiH./Azra Karačić/

Program finansira Švedska, a provodi ga globalno poznati ekološki think tank, Štokholmski institit za okoliš (SEI).