Kampa „Mladi rade zajedno, izađi izvan okvira”

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ organizuje omladinski kamp u okviru projekta „Mladi rade zajedno, izađi izvan okvira“ u Međugorju, u turističkom naselju „Fo’Rest“ u periodu od 26. do 30. avgusta 2019. godine.

Mlade osobe sa invaliditetom su u većini situacija ostavljeni na marginama društva. Stereotipi u društvu, nedostatak pristupačnosti, obrazovne mogućnosti i usluge podrške utiču na živote mladih, tako da oni uglavnom ostaju u svom porodičnom krugu bez stvarnog uključivanja u društvo i kao rezultat imaju trajne fizičke i psihološke posljedice.

U skladu sa svojom misijom, I.C. „Lotos“ će na ovom kampu okupiti prvenstveno mlade aktiviste sa invaliditetom ali i druge mlade koji se iz raznih razloga bore za svoj ravnopravan status u društvu.

Cilj projekta „Mladi rade zajedno, izađi izvan okvira“ je jačanje pristupa zasnovanog na ljudskim pravima u lokalnom radu s mladima kako bi se podržali mladi ljudi iz marginaliziranih grupa i različitih etničkih pozadina za izgradnju tolerancije i saradnje kako bi mogli raditi zajedno u ostvarivanju, odbrani svojih prava i podsticanju aktivnog učešća u životu zajednice.

Kamp se organizuje s ciljem jačanja mladih ljudi za izazove aktivističkog rada na promociji ideja samostalnog života, inkluzije i poštivanja različitosti.

Kamp će trajati 5 dana tokom kojih će mladi kreirati otvoren i siguran prostor za razmjenu iskustava, saradnju i vršnjačku podršku. Prijepodnevni program će se odvijati u formi grupnog radioničkog rada sa temama kao što su predrasude, motivacija, aktivizam, društvene promjene i sl. Popodne je rezervisano za razonodu, sport, igre i druženje.

Projekat „Mladi rade zajedno, izađi izvan okvira“ I.C. „Lotos“ implementira uz djelimičnu finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država./Adisa Kišić-Informativni centar za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla/