Kampanja “Hodaj oprezno-vozi sigurno”

U okviru realizacije preventivne kampanje “Hodaj oprezno – vozi sigurno” i implementacije projekta Rad policije u zajednici, policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a održali su edukativna predavanja o sigurnosti u saobraćaju za učenike Osnovne škole Kladanj, Osnovne škole Doborovci (Gračanica), Osnovne škole Gornja Tuzla, Osnovne škole I.G. Kovačić Gradačac i Srednje mješovite škole Sapna.

Tokom predavanja, koja za cilj imaju ukazivanje na značaj i važnost poštivanja saobraćajnih pravila i propisa, učenicima su prezentovana saobraćajna pravila i propisi, nakon čega je svim učesnicima uručen promotivni materijal navedene kampanje.

Predavanja će biti nastavljena i u narednom periodu u saradnji sa obrazovnim institucijama Tuzlanskog kantona, do završetka kampanje “Hodaj oprezno – vozi sigurno” (decembar 2022.godine), a sve u cilju podizanja nivoa opće saobraćajne kulture i povećanja stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju s fokusom na pješake, kao najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju./MUP TK/