Kapaciteti za samostalan život osoba sa invaliditetom

U periodu od prethodnih 5 godina Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ iz Tuzle uspješno realizuje projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ koji u fokusu ima rad sa mladim osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica.

„Želimo da mlade osobe sa invaliditetom budu osnažene i ohrabrene da se uključe u aktivnosti zajednice, da žive samostalno i da zagovaraju za prava koja im kao građanima pripadaju“, istakao je Suvad Zahirović, izvršni direktor „Lotosa“.

Nakon okončanja prvog ciklusa projekta, I.C. „Lotos“ je izradio jedinstven Model rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima. Model se sastoji od priručnika, kurikuluma za treninge, sabranih motivacionih priča i prikaza dobre prakse tokom proteklih godina.

Promocija novog Modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima koja se održala danas, u četvrtak, 23.07.2020. godine u 13:00 sati u Hotelu „Jelena“, Banjaluka, bila je jedinstvena prilika da se iskustva i postignuća projekta približe zainteresovanim organizacijama, institucijama i pojedincima, a kako bi ista primijenili i/ili prilagodili u osiguravanju podrške i osnaživanju mladih osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica.Obzirom na univerzalnost tema i prilagodljivost Modela, on može biti od koristi i drugim organizacijama civilnog društva, kao što su omladinske organizacije, u osnaživanju mladih ljudi i podsticanju da preuzmu odgovornost donošenja odluka o sopstvenim životima.

Budući da su osobe s invaliditetom izložene siromaštvu, isključenosti iz zajednice i diskriminaciji u svim sferama života, ključni cilj na kojem se radilo je bilo jačanje kapaciteta mladih ljudi i njihovih roditelja kroz tematski osmišljene treninge i princip Peer podrške (podrške među jednakima), a kako bi ih ohrabrili da žive samostalnim životom.

Rezultat koji je danas evidentan su više od 30 novih mladih ljudi i njihovih roditelja, učesnika projekta, koji su doživjeli velike promjene u životu kada je riječ o ostvarivanju prava. Neki su ostvarili zaposlenje, neki započeli ili nastavili obrazovanje, a svi oni su postali svjesni prava koja im kao ravnopravnim građanima pripadaju.

Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla provodi u saradnji sa Centrom za samostalan život STIL iz Stockholma u okviru programa organizacije MyRight BiH. Projekat ima za cilj povećano učešće mladih osoba sa invaliditetom u promociji prava i jednakih mogućnosti./Adisa Kišić/