Kišne padavine uzork novim poplavama

Neprestane padavine uzrok su nabujalih rijeka i potoka na našem području.Vode su izašle iz svojih korita i ugrozile objekte stanovanja, putnu infrastrukturu i poljoprivredne površine.

Na našim snimcima je ugrožen stambeni objekat u Lugu, zatim naselje prognanika u Višći /snimak Avdana Dželića/, te poplavljen magistralni put M-18 kod Đurđevika, a takođe i nabujale vode Gostelje kraj RMU Đurđevik /snimak Dženana Mukića/.Vodotoci sve više nadolaze, izlijevaju se iz svojih korita i plave okolinu.Spreča sve više nadolazi i plavi poljoprivredne površine i putne komunikacije.Sve je složenije stanje na ušću Oskove u Spreču i dalje nizvodno do jezera Modrac.

Stižu nam informacije i sa drugih područja Grada Živinice, posebno njegovom istočnom dijelu, da vode ponovo prijete usjevima i stambenim objektima.

Veom teško stanje je i na području drugih susjednih opština, gdje su obilne padavine stvorile nabujale rijeke i potoke, tako da voda prodire i u stambene objekte.