Kome su IV- vijekovni nišani stali na put?

-Od nekretnina sa kojima danas raspolaže ova Džebarska džamija mogu se ,pored spomenutog,jos navesti; Nasalačko (Dubrava) groblje, koje zaprema 10395 m2

U mjestu Naseoci-Kuljan,Grad Živinice, dzemat Džebari, na mjesnom mezarju /groblju Dubrava povrsine 10395 m2, kc 115, KO Kuljan, mjesto Naseoci, u pusljednju godinu izvode se radovi izgradnje nadstrešnice i na dan 07. 01. 2021. godine rađeni su prilazni putevi u širini 3 do 3.5 metra, prema nadstrešnici, koja je izgrađena na sredini mezarja/groblja, za čiju izgradnju je poravnat teren uklanjanjem starih nišana i kamenja koji su oivičavali mezarluke .

S obzirom da je navedeno mezarje kulturno historijsko/vjersko naslijeđe i baština koja datira iz vremena 15/16. vijeka(slike oblika nisana i uklesanim arapskim brojevima godine izrade nišana),i ranije- dolaskom islama na ove prostore,poslije stećaka,stara mezarja spadaju u zaštitu Zavoda za kulturno histirijsku zastitu TK i R BiH(ako nije navedeno mezarje registovano kod zavoda,onda pitanje za odgovorne u medžlis je zašto nije zavedeno uporedo sa drugim nekretninama na drugim lokacijama) , a koje je obuhvaćeno Aneksom 8. Sporazumom o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika RBiH,član VI(provjeriti).

Nejasno je da je dopušteno-dozvoljeno izvjesnim osobama da bilo kakve radove izvode u dijelu mezarja sa starim mezarlucima i nišanima,kojim radnjama se zatiru dokazi porijekla postojanja naših predaka i naših života na ovim prostorima .Smatramo da je medžlis Žvinice-odgovorni u medžlisu, trebali biti upoznati sa nevedenim radnjama i da komisija (medzlis,zavod za zastitu kulturno-historijskog naslijedja , ostavstine, i dr.) provjere i ispitaju moguću devastaciju mezarja prije izvođenja radova i sada nakon propusta džematskog odbora o neobavještavanju nadležnih o navedenim radnjama, zahtijevamo izlazak komisija i svih nadleznih sluzbi , na lokaciju mezarja/groblja Dubrava, Naseoci-Kuljan, Grad Živinice,medžlis Živinice i upoznati javnost o svim dešavanjima devastacija i skrnavljenja , vezana za objekte/ nekretnine od kulturno historijskog nacionalnog- vjerskog značaja.Pozivamo vas da se uključite u rješavanju navedenog./Dževad Sarić/