Konferencija „Ujedinjeni u vjeri za zaustavljanje nasilja nad djecom…

Danas je u Sarajevu započela trodnevna konferencija „Ujedinjeni u vjeri za zaustavljanje nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja“. Konferecija je organizirana u sklopu istoimenog projekta koji u partnerstvu implementiraju Međureligijsko vijeće BiH i World Vision BH Fondacija, a finansira Evropska unija.

Na konferenciji su predstavljeni nalazi istraživanja koje je provedeno sa ciljem ispitivanja percepcije, stavova i praksi u vezi sa nasiljem nad djecom i rodno zasnovanog nasilja u BiH. U istraživanju koje je provedeno tokom 2023. godine učestvovalo je 1665 osoba, a rezultati otkrivaju zabrinjavajuću perspektivu o prihvatljivosti nasilja kod određenog broja ispitanika. Naime, 14,7 % ispitanika smatra da je nasilje porodična stvar.

“Vjerske zajednice i crkve uživaju povjerenje stanovništva BiH i bitni su saveznici u nastojanju da omogućimo svim članovima društva jednake prilike, bez diskriminacije. Utjecaj crkava i vjerskih zajednica ključan je u mijenjanju štetnih stavova, praksi i ponašanja, te prevencije rodno zasnovanog nasilja”, izjavila je Nela Hukić, predstavnica nevladine organizacije World Vision BiH.

Konferencija je poslužila kao platforma za početak rada Mreže žena Međureligijskog vijeća u BiH, te izradi strateškog plana koji će osigurati temelj djelovanja mreže na polju prevencije nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja u narednih 3-5 godina.

“Zvaničnom formalizacijom Mreže žena vjernica u BiH, vjerske zajednice i crkve poduzimaju konkretne korake u cilju smanjenja rodno-zasnovanog nasilja u BiH.Mreža će jačati zajedništvo među ženama, pružati podršku, olakšavati razmjenu iskustava i informacija te zajedničkim djelovanjem uticati na društvene promjene. Osim toga, služit će kao platforma za zaštitu i promociju ljudskih prava”, izjavila je Ajša Kasumović-Mahmutović, koordinatorica u Međureligijskom vijeću u BiH.

„Skoro svakodnevno svjedočimo užasavajućim slučajevima femicida i nasilja i obaveza dršavnih organa je poduzeti hitno potrebne mjere zaštite i prevencije nasilja. Nasilje i gubitak života mora prestati. Danas dižemo glas i apeliramo na vlasti da ulože više napora u borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i zaštitu žrtava nasilja. Efikasna implementacija zakona koji se tiču rodno zasnovanog nasilja je ključna. Također, neophodno je da se ujedninimo u provedbi inicijativa koje jačaju sisteme zaštite djece“, izjavio je Gianluca Vannini, šef Odjela za socijalni razvoj, civilnog društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji Evropske unije u BiH.

Projekat „Ujedinjeni u vjeri za zaustavljanje nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja” ima za cilj da zajedno sa djecom i mladima, ženama i muškarcima aktivnim u svojim vjerskim zajendicama, te vjerskim službenicima doprinese mijenjanju negativnih, štetnih praksi, ponašanja i ustaljenih normi u lokalnim zajednicama kada je u pitanju prevencija nasilja nad djecom i rodnozasnovanog nasilja.

U realizaciju projekta su uključeni vjerski službenici, mlade djevojke i žene aktivne u svojim vjerskim zajednicama, mreža mladih Međureligijskog vijeća te djeca i mladi okupljeni u formalne i neformalne grupe na lokalnom nivou./Nejra Baltes/