Konferenciji o „Inicijativi 2’+5+6“

Mostar, 31. august/kolovoz 2019. – Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Večernji list, a pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske komisije u BiH organiziraju konferenciju „„Incijativa 20+5+6 – Stanje i perspektive ekonomskog razvoja““. Konferencija će se održati 04. septembra/rujna 2019. godine u Hotelu Mepas u Mostaru, a očekuje se učešće više od 200 biznismena, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti te međunarodnih organizacija prisutnih u našoj zemlji.

„Inicijativa 20+5+6“ koja će biti u u fokusu Konferencije, predstavlja set prijedloga novih zakona, izmjena i dopuna postojećih zakona te izmjena i dopuna podzakonskih akata, s ciljem rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta.

U okviru Konferencije „Incijativa 20+5+6 – Stanje i perspektive ekonomskog razvoja“ bit će održana dva panela. Prvi panel nosi naziv „Zašto je rasterećenje privrede prioritet za rast i razvoj bh. društva?“, a o ovoj temi govorit će panelisti, Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Miljenko Crnjac, direktor i vlasnik kompanije M.C.I. iz Širokog Brijega, Petar Ćorluka direktor i vlasnik kompanije Violeta Grude, Branimr Muidža, direktor Tvornice cementa Kakanj, Snježana Koepruner, direktorica kompanije GS-TMT Travnik i Adem Hanić, direktor TMD Group Gradačac. Moderator ovog panela je Marin Ivanišević, vlasnik i direktor računovodstvene kuće Revicon.

„Sinergija kreatora ekonomskih politika – predstavnika vlasti i poslovne i međunarodne zajednice – u kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta” naziv je drugog panela. O ovoj temi govorit će panelisti Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Jelka Milićević, ministrica finansija Federacije BiH, Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNK i Khaldoun Sinno, otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u BiH. Moderator drugog panela je Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

Konferencija u Mostaru će na jednom mjestu okupiti poslodavce i predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti te omogućiti da se u direktnom razgovoru dobiju stavovi predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti o zakonskim rješenjima koja je predložilo Udruženje poslodavaca FBiH kroz „Inicijatvu 20+5+6“./Almasa Bajrić/