Kontinuirane podrške mladima pokazalo rezultate

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 206.674,80 KM koja će se dodijeliti pojedincima, mladim osobama i omladinskim udruženjima, a nakon što je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade okončalo proceduru po Javnom pozivu za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2020. godini.

Ministarstvo je ove godine proširilo programe prema mladima, jer je jedno od strateških opredjeljenja Vlade Kantona upravo uređenje pitanja od interesa za život, položaj i djelovanje mladih ljudi.

Analizom je utvrđeno da bi od izuzetnog značaja mladima bila finansijska podrška mladim bračnim parovima za smještaj djece u predškolske ustanove, te je upravo u ovoj godini prvi puta kreiran program subvencioniranja troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, gdje je maksimalan iznos dodijeljenih sredstava bio 500,00 KM po djetetu.

Realizacijom ovog programa obuhvaćeno je 91 dijete za koje će Ministarstvo snositi dio troškova za njihov boravak u predškolskim ustanovama.

Drugi program koji se već kontinuirano sprovodi je subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih. Mladi svake godine pokazuju sve veći interes prema ovom programu. Ministar Mićanović smatra da je obaveza organa vlasti da pruže maksimalnu podršku mladim osobama. Ministarstvo će nastaviti da unapređuje ovaj program, kako bi i što veći broj mladih iz manje razvijenih lokalnih zajednica mogao da učestvuje u raspodjeli ovih sredstava. Kroz ovaj program podržano je 75 mladih osoba.

Pored ova dva programa Ministarstvo je podržalo i četiri omladinska udruženja. Za razvoj ove oblasti od izuzetne je važnosti da se što veći broj mladih uključi u rad omladinskih udruženja, jer kroz vid podrške za projekte omladinskih udruženja mladi mogu značajno da unaprijede sredinu iz koje dolaze. Iako je ove godine bio mali broj prijava omladinskih udruženja, u narednom periodu očekivanja su da će kroz podršku koja se mladima omogućava na ovaj način rasti interes za omladinskim aktivizmom.

Ministar Mićanović je istakao da kroz institucionalno organizovanu brigu o mladima Ministarstvo nastoji da pokaže mladim osobama da u svom okruženju mogu ostvariti prava, te se mladi pozivaju da budu slobodni u kreiranju i ispoljavanju svojih ideja kroz djelovanje u omladinskim udruženjima, ali i da nastave kontinuirano da prate rad Ministarstva kako bi na vrijeme bili upoznati sa programima kroz koje mogu ostvariti svoja prava i na taj način poboljšati uslove svog života i sredine u kojoj žive.

Pored ovih programa Ministarstvo je u 2020. godini sprovelo i niz drugih aktivnosti od kojih se posebno izdvaja završetak Strategije prema mladima TK koja je u redovnoj proceduri poslana na usvajanje Skupštini TK.

Implementacijom ciljeva utvrđenih ovim strateškim dokumentom napraviti će se veliki korak ka stvaranju boljih uslova za život mladih na području svih lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona. Ove godine po prvi puta je podržan rad Vijeća mladih TK, te su izdvojena sredstva za obezbjeđenje prostora za rad sa mladima, što je posebno važno zbog daljeg razvoja omladinskog aktivizma i implementacije Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine./Odjeljenje za informisanje/