Korisne aktivnosti Udruženja “Suški Behar”

Novoformirano Udruženje žena “Suški Behar” iz Mjesne zajednice Suha postiže  značajne rezultate.Odmah po registraciji prošle godine “Suški behar” je dobio od Savjeta MZ devastirane prostorije na spratu Doma kulture.Vlastitm sredstvima su obnovile dio prostora, kako bi mogle krenuti u organizaciju aktivnosti.

Tako su ovih dana inicirale obnovu spomen obilježja palim šehidima tokom odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-95.godina, koje je podignuto u Suhoj.Važno je istaći da je ovo prvo spomen obilježje šehidima u Tuzlanskom kantonu.Podignuto je 25.11.1996.godine za Dan državnosti Bosne i Hercegovine i Dan Mjesne zajednice Suha.

“Potpuno je uređena mermerna ploča na kojoj su ispisana imena palih šehida Suhe.Vremenom su ispisana imena oštećena, te je to sada sve lijepo obnovljeno, na čemu se zahvaljujemo živiničkoj firmi “Mermer”, koja je to lijepo obnovila.Ne smijemo prepustiti zaboravu one koji su položili svoje živote za nas i državu Bosnu i Hercegovinu”, rekla nam je predsjednica Udruženja žena “Suški Behar” Senija Đulović.

Programskim ciljevima Udruženje “Suški Behar” predvidjeli su još mnogo aktivnosti koje žele provesti, a o tome više saznajemo od predsjednice Senije:

“Organizujemo korisne edukacije iz raznih oblasti, zatim nastojimo pomoći ženama tzv.ranjivih kategorija, posebno majkama sa djecom sa psihofizičkim smetnjama u razvoju, zatim organizujemo kreativne radionice i razne vrste okupljanja i druženja.U narednom periodu ćemo vršiti promociju kulture i prirodne baštine kroz razne događaje, organizovanjem sajmova za unapređenje turizma u Gradu Živinice i TK, te akcija u cilju zaštite prirodne sredine.Posebno mjesto imamo u organizaciji humanitarnih aktivnosti, kako bi pomogli ljudima u stanju potrebe.Da bi to sve postigli potebna je sanacija prostorija na spratu Doma kulture u Suhoj.Tu bi trebali promjeniti stolariju i obaviti renoviranje dijela prostorija, kako bi tu mogli organizoavti pletenje, heklanje, vezenje i druge aktivnosti.Nadamo se da ćemo za naše aktivnosti imati podršku iz Budžeta Grada Živinice.Mi smo vlastitim sredstvima obnovili dio prostorija u Domu kulture. To smo postigli organizacijom kulturno zabavnih manifestacija i od tih novaca smo nabavili dio namještaja za prostorije MZ”, istakla je predsjednica Udruženja “Suški Behar” Senija Đulović.

Vrijedne članice Udruženja žena “Suški behar” njeguju stare običaje, što je tradicija ovog kraja i ne prepuštaju zaboravu sve ono što je nekada krasilo ovo područje.Rado razvijaju saradnju sa sličnim udruženjima, kao što je to nedavna posjeta članicama Udruženja “Ruža” u Dubravama./Š.G./