LD Toplica:Zlatna značka Šekibu Nukiću

Lovačko društvo Toplica postiže zapažene rezultate u svom radu, a tome svakako doprinose članovi ove uspješne družine.Nedavno su obilježili 7 decenija postojanja i uspješnog rada, pa su pojedinim članovima uručena zaslužna priznanja.

Među nagrađenima je i Šekib Nukić, strastveni lovac i aktivista duži niz godina.Lovački savez Tuzlanskog kantona nagradio ga je Zlatnom značkom:

“Član sam LD Toplica-sekcija Gračanica Selo od 2003.godine i svi mi smo posvećeni raznim aktivnostima u cilju očuvanja divljači i prirodnog okruženja.Gradimo lovačke kuće, infrastrukturu, kao što je vodovod, posebno nam je dužnost zaštita i čuvanje lovnih objekata, kao i zaštiti divljači, što je naš stalni zadatak.I ranijih godina dobivao sam razna priznanja i medalje, tako da je na red stiglo i najviše priznanje Zlatna značka, na čemu sam zahvalan što je moj rad prepozant”, rekao nam je Šekib Nukić.

Pred Šekibom su novi zadaci i obaveze kao lovca i sigurno je da će pomenuto priznannje biti podstrek za dalje uspješne rezultate u lovstvu našeg kraja./Š.G./