Ljekarska komora TK traži veću odgovornost nadležnih

Izvršni odbor Ljekarske komore TK razmatrao je aktuelnu epidemiološku sliku F BiH, sa osvrtom na Tuzlanski kanton, te usvojeo nekoliko zaključaka.

U tim zaključcima, između ostalog, ističu “da je stanje”ogolilo” sve slabosti sistema zdravstvene zaštite i način rada zdravstvenih institucija u BiH.

“Često smo suočeni sa nedovoljno efikasnim odlukama nadležnih institucija koje ne pomažu zdravstvenim institucijama u svom radu.Prebacivanje odgovornosti sa jednog na drugi nivo, zloupotreba finasisjkih sredstava, nepotrebna kašnjenja u sistemu nabavki prijeko potrebnog medicinskog materijala i aparata, pokazuje sve slabosti organizovanja sistema zdravstbene zaštite i zdravstvenih institucija u BiH.

Zbog toga pozivamo sve političke subjekte da se uozbilje i da je krajnje vrijeme da se pokrenu izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i organiziranja zdravstvenih institucija na svim nivoima u BiH. Kao strukovno udruženje ljekara nudimo partnersku pomoć u izradi prijedloga izmjena Zakona i izbora rukovodnog kadra u zdravstvenim institucijama.

Ograđujemo se i od procjena da je virus na bilo koji način oslabio , jer one nisu u skladu sa naučnim saznanjima.Kada se utvrdi da širenje infekcije izmiče kontroli, potrebno je preventivno i bez odgode aktivirati najoštrije mjere kontrole epidemije u skladu sa zakonima institucija u BiH.Tako ćemo poštovati načelo prevencije, smanjiti pojavu velikog broja zaraženih, umjesto da ih moramo liječiti”.

Nadalje, IO Ljekarske komore TK zahtjeva da rukovodne strukture, nosioci državnih funkcija u oblasti zdravstva, prilikom donošenja odluka, konsultuju struku, te u narednom periodu zajednički unaprijediti saradnju./Izvršni odbolj LJK TK/