Ljetno računanje vremena od ponoći

Ljetno računanje vremena počinje u nedjelju, 31. marta, u 2 sata i to tako što se pomijeranjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 2 sata računa kao 3 sata.

Ljetno računanje vremena u bivšoj Jugoslaviji uvedeno je 27. marta 1983. godine. Od 2002. godine Evropska unija (EU), kao i ostale zemlje u Evropi odredile su da početak ljetnog računanja vremena počinje posljednje nedjelje u martu i završava posljednje nedjelje u oktobru.