Lotos:Podrška ženama sa invaliditetom

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla, zajedno sa partnerskim organizacijama, realizuje program podrške ženama sa invaliditetom širom Bosne i Hercegovine.

Program je usmjeren na jačanje žena sa invaliditetom koje su liderice unutar pokreta osoba s invaliditetom, kako bi kroz podršku među jednakima i mentoring program mogle ojačati i ohrabriti druge žene sa invaliditetom da im se pridruže u borbi za jednakost, ostvarivanje prava i dostojanstven život žena s invaliditetom.

U sklopu programa će se realizovati nekoliko aktivnosti u četiri grada u Bosni i Hercegovini. Početak kampanje je planiran u Tuzli 26.04.2022. godine.

– Javna kampanja pod nazivom „Iskoračimo iz sjene – žene sa invaliditetom uključene u zajednicu“ će se održati 26. aprila 2022. godine u 12:00 sati na platou kod kipova Meše Selimovića i Ismeta Mujezinovića Tuzla.

Kampanja ima za cilj podići glas protiv prepreka koje ženama sa invaliditetom onemogućavaju uključivanje u zajednicu, među kojima su najznačajnije predrasude, diskriminacija i nasilje.Kampanja je dio projekta „Iskoračimo iz sjene – izgradnja snažnog ženskog liderstva u pokretu osoba sa invaliditetom“ podržanog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

– Istoga dana, 26.04. u 17:00 sati u prostoru Kina „Kaleidoskop“ Tuzla će se prikazati predstava – forum teatar pod nazivom: „Lične priče“.

Predstava je nastala kao rezultat podrške među jednakima organizovane širom Bosne i Hercegovine za osobe sa invaliditetom u riziku od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Predstava će prikazati lične priče aktivista i aktivistica koji su pripremali predstavu. Predstava je samo dio aktivnosti u okviru projekta „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje nad osobama sa invaliditetom – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ kojeg u BiH koordinira MyRight, implementiraju Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla a podržan je od Radio Helpen, Švedska.

Nakon Tuzle, kampanja će se organizovati u Bijeljini (27.04), Sarajevu (08.05.) i Mostaru (09.05.)./Adisa Kišić/