Saopštenje: 8. Mart – međunarodni dan žena

U svjetlu predstojećeg 8. Marta – međunarodnog dana žena, evidentan je neravnopravan položaj žena s invaliditetom u našem društvu.

Žene i djevojke s invaliditetom nisu aktivni sudionici u pitanjima koja se direktno tiču njihovog položaja zbog niza faktora – porodična situacija, isključenost iz obrazovnih procesa, nezaposlenost, nisko samopouzdanje, diskriminacija i vladajuće predrasude.

Informativni centar za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla godinama realizuje aktivnosti i projekte posvećene ženama s invaliditetom s ciljem poboljšanja njihove uključenosti u zajednicu i stvaranja uslova za njihov ravnopravan i dostojanstven život.Pored rada na povećanju samopouzdanja i jačanju kapaciteta žena s invaliditetom, uticaja na osiguravanje uslova za povećanje njihovog samostalnog života, izgradnje vještina i sposobnosti, I.C. „Lotos“ nastoji unaprijediti saradnju i uključenost žena s invaliditetom u organizacije civilnog društva koje se bave ženskim pravima, generalno.

Želimo podsjetiti na potrebu poštivanja zakonske regulative, među kojima je i Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom čiji član 6. jasno garantuje ostvarivanje svih prava ženama s invaliditetom. Neravnopravan položaj žena s invaliditetom u Bosni i Hercegovini primijetio je i Komitet UN koji je u svojim komentarima o primjeni Konvencije jasno ukazao na potrebu da se djevojčice i žene s invaliditetom zaštite od svih oblika diskriminacije i nasilja.Neka nam svima bude zajednička misija kreiranje društva u kojem nijedna žena neće biti izložena nasilju, a čemu su žene s invaliditetom izložene u još većoj mjeri.

Želimo ukazati da moramo zajedno raditi na osiguravanju uslova da žene s invaliditetom imaju ravnopravan položaj u zajednici uz potpuno uživanje svih ljudskih/ženskih prava.Svi akteri društva moraju pružiti podršku borbi žena za ostvarivanje prava u svim segmentima života.Budimo istrajni u borbi za društvo jednakih mogućnosti, dostojanstvenog i ravnopravnog položaja svih žena na svijetu, posebno žena s invaliditetom.

Moramo uticati na ispunjavanje obaveze sistema da se žene s invaliditetom ne suočavaju sa preprekama, da budu prepoznate kao ravnopravne na tržištu rada, da imaju pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, ravnopravno s ostalim građankama i građanima.

Sretan 8. Mart svim ženama, djevojčicama, djevojkama i ženama s invaliditetom.Potrudimo se zajedno da stvorimo svijet jednakih mogućnosti, gdje žene s invaliditetom neće biti višestruko diskriminisane, neće ih nazivati nevidljivima i u kojem će imati omogućeno ostvarivanje svojih osnovnih ljudskih prava./Adisa Kišić I.C. „Lotos“ Tuzla/