MC Srebrenica:Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji

U prostorijama Memorijalnog centra Srebrenica danas je, u prisustvu ambasadora Kraljevine Nizozemske u BiH, majki Srebrenice, veterana i uposlenika Memorijalnog centra, upriličena ceremonija potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i saradnji između ove institucije i Nizozemskog Instituta za veterane.

“Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju može se smatrati značajnom potvrdom važnosti naše saradnje i međusobnog poštovanja”, istakao je direktor Instituta za veterane Paul Hoefsloot.

Ideja za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju proistekla je još prošle godine, kako bi se definisala saradnja sa veteranima Nizozemskog bataljona koji dolaze u oragnizovanim grupama u posjetu Memorijalnom centru. Kao dio suočavanja sa prošlošću i onim što je učinjeno tokom jula 1995. godine, kada je nizozemski bataljon III bio odgovoran za sigurnost ljudi u ‘Sigurnom području UN-a’ Srebrenica, veterani tokom svog boravku u Memorijalnom centru razgovaraju sa preživjelim svjedocima genocida, odnosno majkama.

Iako je ovo za njih, kao preživjele, bolan proces, majke smatraju veoma važnim ovu saradnju, jer jedan od ciljeva jeste da se podijele lična iskustva i prenese istina o genocidu u Srebrenici široj javnosti. Kako su istakle, ova saradnja jedan je most koji nas treba da spaja u zajedničkoj borbi za istinu i sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici.

“Prošlost nije moguće promijeniti, ali zato budućnost moramo ostaviti generacijama koje moraju da pamte. Ovo je jedan od načina na koji zajedno možemo doprinijeti tome. Ovim Memorandumom želimo zajedno doprinijeti tome da se ne zaboravi, jer i predmeti, fotografije iz tog perioda koje veterani donose u Memorijalni centar, imaju veliku važnost i jedan su od načina kako sačuvati žrtve genocida od zaborava”, istakao je predsjedavajući Upravnog odbora Memorijalnog centra Hamdija Fejzić.