MC Srebrenica:Poziv za saradnju sa JU i OCD

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine raspisao je danas Javni poziv za izražavanje interesa za partnerstva i saradnju sa organizacijama civilnog društva i javnim ustanovama, a u svrha stvaranja Mreže partnera Memorijalnog centra za potrebe izrade i realizacije Strategije
Memorijalnog centra Srebrenica za 2021. – 2025. godine. Rezultat je to projekta “Istina, dijalog, budućnost” koji Memorijalni centar provodi uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

“U okviru projekta ‘Istina, dijalog, budućnost’ želimo okupiti postojeće partnere, ali i nove koji po svom fokusu rada imaju komplementarna polja interesovanja sa aktivnostima Memorijalnog centra. Poziv za izražavanje
interesa za saradnju i partnerstva je, u ovom formatu, otvoren za univerzitete, istraživačke centre, muzeje, memorijale, galerije, druge kulturne ustanove te organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine i svijeta, a koje imaju adekvatne reference i dokazanu ekspertizu u oblasti istraživanja genocida i drugih ratnih zločina,
međunarodnog humanitarnog prava, ili praktična znanja u realizaciji projekata kulture, umjetnosti, izložbi i drugih aktivnosti koje mogu doprinijeti suočavanju sa prošlošću”, poručio je Emir Suljagić, direktor
Memorijalnog centra.

Poziv je otvoren do 30.01.2021. godine, a zainteresovane ustanove i organizacije trebaju dostaviti svoje kontakt podatke i informacije o relevantnom iskustvu i radu, koje će poslužiti kao temelj za aktivnosti saradnje.

“Sve informacije je potrebno dostaviti na e-mail info@srebrenicamemorial.org sa naznakom ‘Javni poziv za partnerstva’, te će prijavljene organizacije koje prođu selekciju imati pravo učešća u aktivnostima savjetovanja u procesu izrade Strategije Memorijalnog centra za 2021.-2025. godinu, te eventualno i u kreiranju trajnih partnerstava sa institucijom”, dodao je Suljagić.

Iz Memorijalnog centra Srebrenica naglašavaju važnost planiranih aktivnosti za budući rad institucije.

“Koristim ovu priliku da zahvalim Britanskoj ambasadi u Sarajevu i Vladi Ujedinjenog Kraljevstva zbog podrške ovom projektu, koji nam konačno omogućava da studiozno, strateški i dugoročno pristupimo važnom
razgovoru za ovu instituciju, a to je: gdje vidimo ulogu Memorijalnog centra u široj društvenoj zajednici i kako Memorijalni centar može doprinijeti dijalogu o prošlosti, ali i o budućnosti naše zemlje”, zaključio je Suljagić./Tim za medije/