Međunarodna sedmica gluhih i nagluhih

Svake godine u zadnjoj sedmici septembra mjeseca, tradicionalno se u cijelom svijetu obilježava najveći praznik gluhih i nagluhih – „MEĐUNARODNA SEDMICA GLUHIH i ZNAKOVNOG JEZIKA„.

Tako i ove godine , Udruženje gluhih i nagluhih Grada Živinice oganizuje proslavu u povodu ovog značajnog datuma. Centralna manifestacija proslave će se održati u prostorijama Bosanskog Kulturnog Centra u Živinicama 29.septembra sa početko u 10 sati.

Okupljanja, druženja i međusobna razmjena iskustava gluhih i nagluhih osoba je jedan od osnovnih vidova njihove repatrijacije u cjelokupnom tretmanu prevladavanja poteškoća uzrokovanim invaliditetom.

Međunarodna sedmica Gluhih i Znakovnog jezika slavi se u cijelom svijetu svake godine posljednje sedmice u septembru mjesecu . Cilj obilježavanja Međunarodnoe sedmice gluhih i Znakovnog jezika je podizanje svijesti javnosti o specifičnim problemima i potrebama gluhih lica, što je jedna od osnovnih pretpostavki za poboljšanje njihovog položaja u društvu i kvalitete života. Posljedica senzibilizacije javnosti bila je upoznavanje i pronalaženje načina za rješavanje te specifične problematike.

Provedene aktivnosti rezultiraju i boljom educiranošću gluhih lica o sredstvima koja su korisna za njihovu bolju i jednostavniju komunikaciju, čime je omogućena integracija u širu društvenu zajednicu i poboljšanja kvaliteta života ove populacije lica sa invalidtetom.

Organizacije širom svijeta različitim aktivnostima i kampanjama nastoje skrenuti pažnju javnosti na probleme s kojima se suočavaju gluha lica. Taj tjedan također podiže solidarnost među samim gluhim licima i njihovim pomagačima i koristi se za stimuliranje većih napora u promicanju prava gluhih lica širom svijeta na bolje obrazovanje i veće zapošljavanje.

Međunarodna sedmica gluhih ima dugu istoriju. Svjetska federacija gluhih (WFD) prvi je puta lansirala Međunarodni dan gluhih 1958. godine; “Dan” je kasnije produžen na “Sedmicu”. Prvi svjetski Kongres Svjetske Federacije GLuhih WFD-a održao se u septepmbru 1951. godine i odlučeno da se proslava Sedmice Gluhih održi u septembru mjesecu kao uspomena na taj veliki događaj.

Svjetska federacija gluhih (WFD) međunarodna je nevladina organizacija koja predstavlja oko 70 miliona gluhih lica širom svijeta. Procjenjuje se da više od 80% od tih 70 milona živi u zemljama u razvoju, gdje su vlasti rijetko upoznate s njihovim potrebama i željama.Svjetska Federacija Gluhih je priznata od Ujedinjenih naroda (UN), blisko sarađuje s UN-om i njegovim različitim agencijama u promicanju ljudskih prava gluhih lica u skladu s: načelima i ciljevima Povelje UN, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i drugim općim aktima i preporukama UN-a i njegovih specijaliziranih agencija. Kada je potrebno, Svjetska Federacija Gluhih-WFD primjenjuje posebne pravne ili upravne mjere kako bi osigurala da gluhe osobe u svakoj zemlji imaju pravo na očuvanje vlastitog Znakovnog jezika, svoje organizacije te kulturne i druge aktivnosti. U Svjetskoj Federaciji Gluhih -WFD-u najvažniji prioriteti za gluha lica u zemljama u razvoju su prava na znakovni jezik, ostvarenje jednakih mogućnosti u svim sferama života, uključujući pristup obrazovanju i informacijama.

Ovom prilikom ispred Udruženja gluhih i nagluhih Živinice svim članovima udruženja i svim gluhim prijateljima čestitamo Međunarodnu Sedmicu Gluhih i Znakovnog jezika./Udruženje gluhih i nagluhih Živinice-predsjednik Vehid Fejzić/