Međunarodna vježba zaštite i spašavanja

World Vision BiH učestvuje u Međunarodnoj terenskoj vježbi zaštite i spašavanja, te je simulirajući sistem zaštite i brige za djecu u slučaju prirodnih i drugih nesreća i katastrofa, na teritoriji Općine Ilidža uspostavio Kutak za djecu.

Kada se nesreća dogodi, roditelji su okupirani i opterećeni, nastava se najčešće prekida, djeca gube svakodnevnu strukturu i postaju jedna od najranjivijih skupina u društvu. Kutak za djecu im u tom slučaju pruža prijeko potrebnu sigurnost i brigu.

“U slučaju prirodne ili druge nesreće, World Vision posjeduje kapacitete i osoblje za brzo uspostavljanje sigurnog prostora za djecu i brigu o njima. Naše stručno osolje osigurava da vrijeme koje djeca provedu u kutku bude struktuirano, te da budu zaštićeni od pontencijalnih rizika”, izjavila je Dragana Bulić, vršiteljica dužnosti direktorice World Vision-a BiH.

Uspostavljanjem Kutka za djecu, World Vision BiH doprinosi Međunarodnoj terenskoj vježbi zaštite i spašavanja “ResponSEE”, koja se od 26. do 29. aprila odvija na teritoriji BiH./Nejra Baltes/