Međunarodni dan medicinskih sestara

Engleska bolničarka Florence Nightingale, na čiji se datum rođenja obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara, smatra se začetnicom modernog sestrinstva u svijetu.

Inicirala je profesionalno obrazovanje medicinskih sestara i uvela metode njegovanja bolesnika i organizacije bolnica koje su prihvaćene u mnogim zemljama.

U Krimskom ratu polovinom 19. stoljeća Florence je organizirala bolnice pri britanskom ekspedicijskom korpusu i znatno je reformisala sanitetsku službu i njegu ranjenika i bolesnika. Zahvaljujući tome, smrtnost u britanskim poljskim bolnicama smanjena je sa 40 na 2 odsto. Otvorila je prvu školu za medicinske sestre, a njezine učenice su otvorile škole takvog tipa diljem svijeta.

Florence Nightingale je rođena 12. maja 1820. godine u Firenci, a umrla je 13. avgusta 1910. godine u Londonu.

Svake godine na današnji dan u domovima zdravlja i bolnicama širom svijeta svečano se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestra.Ovoga puta zbog pandemije korona virusa velike svečanosti će izostati, ali napore koje medicinske sestre i svo medicinsko osoblje ulažu u borbu protiv korona virusa zaslužuje sve pohvale.