Mladi iz 10 gradova BiH održali konferenciju „Čist zrak za sve“

“Zagađen zrak ima veoma štetno djelovanje na zdravlje stanovništva, a rješavanje ovog problema je veoma kompleksno i zahtjeva međusektorsku saradnju i značajna finansijska sredstva. Međutim, ono mora biti prioritet zbog dobrobiti djece, mladih i cjelokupnog društva“, poruka je sa konferencije kojusu održali mladi iz 10 gradova BiH.

Cilj konferencije je da pruži mogućnost mladima da iskažu svoje stavove i da stvori prostor za konstruktivnu diskusiju sa relevantnim akterima. U Centru za ekologiju i energiju smatraju da je ključno angažovati mlade ljude, omogućiti im da se angažuju u svojim lokalnim zajednicama, izraze svoje mišljenje, zahtijevaju akciju i rade sa svim relevantnim akterima u zagovaranju čistog zraka „Ciljevi naše kampanje su podizanje svijesti među mladima o važnosti očuvanja čistog zraka, poticanje na aktivno sudjelovanje u inicijativama i na promjenu štetnih navika kako bi se poboljšala
kvaliteta zraka za sadašnje i buduće generacije, kao i poticanje lokalnih vlasti i institucija na konkretno djelovanje kako bi se riješili problema zagađenja zraka“, rekli su mladi učesnici projekta.

Na konferenciji su mladi predstavili svoje aktivnosti i rezultate koje su ostvarili kroz učešće na projektu „Mladi za čist zrak“, a sa predstavnicima vlasti i nevladinog sektora se razgovaralo o mogućim mjerama za smanjenje zagađenja zraka i realizaciji istih.„Radili smo sa mladima iz 10 gradova BiH na jačanju njihovih kapaciteta i realizaciji zagovaračkih kampanja. Pored podizanja svijesti javnosti o problemu zagađenja zraka, neki od značajnih rezultata su i da je pokrenuta i prihvaćena inicijativa za izradu Kantonalnog akcionog plana za zaštitu zraka u TK, pokrenuta je  prihvaćena inicijativa u Kaknju za redizajniranje lokalnog displeja koji prikazuje podatke o kvalitetu zraka, podstaknuta izvršna vlast Ugljevika da krene u izradu novog LEAP dokumenta, pokrenuta inicijativa za nabavku fiksnog uređaja za mjerenje kvaliteta zraka u Brčkom, itd.“, istakla je Amra Skramončin, koordinatorica projekta iz Centra za ekologiju i energiju.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici nadležnih institucija sa entitetskog, kantonalnog i lokalnog nivoa, kao i predstavnici UNICEF-a, nevladinih organizacija, škola i mladi iz 10 gradova BiH.

“Raspisan je javni tender za izbor izvođača za registar zagađivača i akcioni plan koji je nastao u saradnji sa učesnicima projekta „Mladi za čist zrak“. Ova dva planska dokumenta bi trebala biti operativna do kraja godine u Tuzlanskom kantonu“, rekao je Goran Mišić, pomoćnik Ministra u
Ministarstvu za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK.

Konferencija je organizovana u okviru projekta “Mladi za čist zrak“ kojeg implementira Centar za ekologiju i energiju u saradnji s UNICEF-om, a čiji je cilj jačanje kapaciteta i informisanje mladih iz deset gradova u BiH (Tuzla, Lukavac, Živinice, Bijeljina, Ugljevik, Sarajevo, Zenica, Maglaj, Kakanj iBrčko) o problemu zagađenja zraka i mogućnostima njihovog djelovanja./Amira Kunto/