Model rada veterana “Pravog požara” jedinstven u svijetu

Udruženje “Pravipožar” iz Dervente je od 16. do 18. jula u Banji Vrućici kod Teslića organizovalo evaluacijski seminar za ratne veterane, fascilitatore/ke i učesnike/ce KUVI dijaloga.

Cilj seminara je bio da se analizira dosadašnja realizacija dijaloga Konstruktivna upotreba veteranskog iskustva (KUVI), sagledaju izazovi sa kojima se Udruženje suočilo tokom provođenja dijaloga, ali i razmotre prijedlozi i preporuke za nastavak aktivnosti.

Uz angažman predstavnika Centra za ratnu traumu iz Novog Sada i oko 60 učesnika/ca seminara, sagledani su svi aspekti dosadašnjeg rada te su usvojene preporuke za nastavak aktivnosti. Posebno je istaknuto da je ovaj model rada između ratnih veterana tri zaraćene strane iz prethodnog rata i mladih iz svih dijelova BiH jedinstven u cijelom svijetu te da se do sada, po informacijama sa kojima raspolažemo, nigdje nije provodio sličan program.

Takođe je važno napomenuti je da su mladi pozitivno ocijenili program te predložili da se poveća broj radionica, kao i broj učesnika/ca koji učestvuju u dijalozima. Prisutnima je prikazan i dokumentarni film “Testament jednom vremenu” o članovima Udruženja.

Udruženje “Pravipožar” u saradnji sa Centrom za ratnu traumu će u narednom periodu analizirati sve prijedloge i preporuke sa seminara kako bi provođenje dijaloga u narednom periodu bilo efikasnije i efektivnije.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)./Adisa Pobrić/