MZ Centar: Predavanje o aerozagađenju

U našem gradu odavno je tokom zimskih dana prisutna aerozagađenost.Otežano disanje i druge pojave ugrožavaju zdravlje ljudi.Povišene vrijednosti polutanata otežavaju disanje i ne dozvoljavaju dovoljnu zasićenost kiseonika u krvi i plućima, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i manje djece.

Aktivisti Mjesne zajednice Centar poduzeli su mjere na edukaciji građana, o čemu predsjednik Esad Halilović kaže:

“U saradnji sa Zavodom za Javno zdravstvo TK iz Tuzle dogovrili smo predavanje za građane MZ Centar, a i ostale zainteresovane, na temu “Uticaj aerozagađenosti na zdravlje ljudi”.Nadamo se da će građani prepoznati značaj ove teme i da će u velikom broju doći na predavanje 5.februara u 13 sati, u maloj sali BKC Živinice”.

Predavanje na pomenutu temu održat će zaposlenica Zavoda za javno zdravstvo TK Amila Šišić.Dakle, 5.februara u 13 sati, na lokaciji mala sala BKC Živinice predavanje na temu”Uticaj aerozagađenosti na zdravlje ljudi”.