MZ Centar: Zbor građana 7.februara

Savjet Mjesne zajednice Centar, u saradnji sa službom gradonačelnika i kabinetom premijera TK, poziva zainteresovane na Zbor građana,koji će se održati u petak, 7.februara, u velikoj sali BKC, sa početkom u 17 sati.

Predviđen je slijedeći dnevni red:

-Uvodno izlaganje predsjednika MZ Centar Esada Halilovića,
-Aktuelna problematika i pitanja građana,
-Odogvore na pitanja dat će gradonačelnik dr.Samir Kamenjaković, dr.Denijal Tulumović-premijer TK, predsjedavajući GV Živinice Nail Jusić, vijećnici, šefovi službi i diretkori javnih preduzeća,sa mjestom boravka MZ Centar i
-Zaključci i zatvaranje Zbora građana.

S obzirom na problematiku u oblasti infrasturkture u centru Grada Živinice očekujemo veliki broj prisutnih, koji bi trebali uzeti aktivno učešće u radu Zbora građana./predsjednik MZ Centar Esad Halilović/