MZ G.Višća:Održana 1. blok radionica udruženja „HO Horizonti“

Udruženje „HO Horizonti“ u okviru projekta „Osnaživanje žena za djelovanje u mjesnim zajednicama“ održao je 14.07.2021.godine prvu blok radionicu na području Grada Živinice u Mjesnoj zajednici Gornja Višća.

Cilj projekta jeste doprinos kvalitetnijem životu žena u mjesnim zajednicama i to u pet gradova ( Tuzla, Lukavac, Srebrenik, Živinice i Gračanica) na području Tuzlanskog kantona, a sam projekat podržan je od strane Heinrich Böll Stiftung.

U okviru radionice održanoj u Gornjoj Višći razgovarano je o temi „Ženska ljudska prava“, koju je vodio Danijel Stjepanović, diplomirani pravnik, Fondacija građana Tuzle, te „Porodično nasilje“ čiji predavač je bila Mira Vilušić, psihoterapeutkinja, stručna konsultantica Udruženja „HO Horizonti“.
Naime, primarni cilj edukacija koje se provode jeste da se prisutnim učesnicama predstavi mehanizam koristan za unapređenje i poboljšanje kvaliteta života u njihovim zajednicama, te da se upoznaju sa ženskim pravima i ekofeminizmom.Pored toga učesnice će tokom edukacija biti upoznate i sa primarnom ulogom mjesnih zajednica, načinom rada istih, te značaju aktiviranja žena u radu mjesnih zajednica, a sve s ciljem kako bi se aktivirale u pozitivnim promjenama i realizovale zajedničke planove djelovanja.

Udruženje „HO Horizonti“ Tuzla zalaže se za unapređenje ženskih prava, izgradnje mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, a Danijel Stjepanovic, diplomirani pravnik i jedan od predavača istakao je kako se na temu ljudskih prava treba razgovarati danima kako bi se na što bolji način razumjela bit ljudskih prava i dokle ona sežu.

„ Kada su u pitanju ljudska prava mi ne možemo pričati o tome samo sat vremena, nego je potrebno pričati o tome danima kako bi tek onda počelo shvatati šta su zapravo ljudska prava i dokle ona sežu. Bitno je pričati o tome kako bi se razvila svijest o pravima koja su ujedno i važan dio procesa demokratizacije. Osvrnuvši se na historiju ljudska prava nisu nastala prije deset godina nego imaju još dalji razvoj a upravo kroz povijest možemo zaključiti da bez borbe i upornosti apsolutno nema ništ”, kazao je Stjepanović.

„Novo društvo gazi sva prava i žena i muškaraca i djece, jer je ovo društvo koje se mnogo sklanja iza religije i nacije, a svi zajedno živimo u lošim uslovima i imamo nizak standard i niska prava. Iz tog razloga želimo istrajati u borbi za ženska prava, jer iako imamo na nivou države nešto ustrojeno, ali se o pravima žena šuti“, istakla je psihoterapeutkinja i stručna konsultantica Udruženja „HO Horizonti“ Mira Vilušić./Edina Rizvić/