Najsavremenija oprema za liječenje malignih oboljenja

Slogan ”Ništa nije važnije od zdravlja” Affidea potvrdila novom investicijom u Centar za radioterapiju

Banja Luka, 06.10.2021. – Centar za radioterapiju (član Affidea grupacije) u Banjaluci u skladu sa svojim sloganom ”Ništa nije važnije od zdravlja” nastavlja da pruža najbolju uslugu i postavlja standarde u liječenju malignih/onkoloških oboljenja u regionu. Dva najsavremenija TrueBeam uređaja u svijetu danas su puštena u rad tokom ceremonije upriličene u Centru za radioterapiju Banja Luka, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Ova zdravstvena institucija je najuspješniji primjer primjene modela javno-privatnog partnerstva koje je uspostavljeno između Vlade Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, UKC Republike Srpske i Internatinal Medical Centers Banja Luka (osnivača Centra za radioterapiju i člana Affidea grupacije) koji omogućava onkološkim bolesnicima iz Republike Srpske, ali i cijele Bosne i Hercegovine i regiona pristup zdravstvenim uslugama zasnovanim na visokim profesionalnim standardima i inovacijama.

 Ova zdravstvena institucija postavlja standarde i mjerila za sve ostale Affidea centre kada su u pitanju novi tretmani, korištenje novih tehnologija i primjena novih standarda u liječenju. Puštanje u rad novih urađaja i razgovori o daljim unaprijeđenjima usluga i saradnje su povod prve posjete  generalnog direktora Đezepe Rekija, koji je na čelu Affidea grupacije  od januara 2018. godine.

– Zadovoljan sam što danas, kad predstavljamo i puštamo u rad novu Affideinu investiciju, mogu kroz primjer da potvrdim našu predanost partnerstvu i više od toga, stvaranju najboljih mogućih uslova za liječenje onkoloških bolesnika u Republici Srpskoj, cijeloj zemlji i regionu. Mi u Affidei vjerujemo da ništa nije važnije od zdravlja i to smo pokazali tokom trajanja pandemije – kad smo radili bez prestanka. Ova investicija od više od 10 miliona konvertibilnih maraka je samo nastavak dosadašnjih ulaganja od više od 30 miliona u izgradnju objekta, opremu i edukaciju osoblja. Ali je i najava planova za nove investicije od pet miliona u naredne tri godine. Ostajemo predan partner Vladi Republike Srpske i nadležnim institicijama i vjerujemo da će se naša saradnja nastaviti na zadovoljstvo svih potpisnika Ugovora, ali prije svega, na dobrobit korisnika zdravstvenih usluga koje obezbjeđujemo. – poručio je generalni direktor Reki.

Investicija u nove aparate i prateće softvere za planiranje tretmana, novi Onkološki informacioni sistem, rekonstrukciju postojećih bunkera, nabavku dozimetrijske opreme i sredstava za imobilizaciju i fiksaciju pacijenta kao i obuku medicinskog osoblja, čemu se poklanja posebna pažnja, iznosi više od 10 miliona konvertibilnih maraka koje u potpunosti obezbjeđuje Affidea, osnivač IMC Banja Luka, iz vlastitih sredstava.

– Rad Centra za radioterapiju je najbolji primjer kako se udruženim snagama mogu postići rezultati, pacijentima omogućiti da u našoj Republici Srpskoj imaju isti kvalitet usluga kao i bilo gdje u Evropi i neprestano napredovati u skladu sa najsavremenijim standardima koje nam medicina donosi. Nažalost, potrebe naših pacijenata su sve izraženije. Prema podacima Fonda zdravtsvenog osiguranja Republike Srpske, u 2020. godini uslugu radioterpije koristilo je 1.700 pacijenata, a u 2019. godini na radioterapiji bilo je 1.829 pacijenata. Za šest mjeseci ove godine usluge radioterapije koristilo je 819 pacijenata. Radom Centra za radioterapiju u Banjaluci prestala je poreba za upućivanjem naših pacijenata na radioterapiju izvan Republike Srpske, ovdje nema lista čekanja i ni u jednom momentu nije bilo zastoja u pružanju ove usluge. To su pacijenti prepoznali, a mjera uspjeha Centra za radioterapiju ujedno je i mjera njihovog zadovoljstva. – rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, dr. Alen Šeranić.

Iako je Centar za radioterapiju Republike Srpske i do sad prepoznat kao centar sa najsavremenijom opremom i vrhunskim stručnjacima, stalna ulaganja i unapređenja opreme ali i ulaganja u usavršavanje stručnjaka, stavljaju ovu instituciju na regionalnu mapu najznačajnijih medicinskih centara za liječenje onkoloških oboljenja.

– Želim da se zahvalim svim doktorima, fizičarima, tehničarima – svakoj osobi koja je dio tima Centra za radioterapiju Banja Luka, u ime svih članova udruženja ISKRA, ali vjerujem i u ime svih pacijenata i članova njihovih porodica koji su ovdje ikada kročili. Kažu da se dobar glas daleko čuje a ja želim danas da doprinesem da se glas o najboljem liječenju čuje najdalje, jer imati ovakvu uslugu, ovog kvaliteta na kućnom pragu je od neprocjenjivog značaja. Zato želim da svi koji nažalost imaju potrebu da koriste usluge Centra za radioterapiju saznaju da nema potrebe da odlaze u inostranstvo i da će najbolju i najsavremeniju terapiju dobiti ovdje, u Banjaluci. – istakla je prilikom obraćanja predsjednica Udruženja ISKRA, Dijana Berić.

 Među značajnijim karakteristikama nove generacije uređaja je da mogu precizno da prate precizno pokrete, pacijenta tokom tretmana, naprimjer disanje ili manje pokrete, smanjujući prostor da se oštete zdrava tkiva i izbjegne tretiranje elektromagnetnim zracima zdravih dijelova tijela. Nakon kratkog obilaska Centra za radioterapiju i upoznavanja zvanica i medija sa osobljem, sadržajima, kapacitetima i karakteristikama novih uređaja, Centar za radioterapiju nastavio je sa radom potvrđujući svoju predanost interesima i dobrobiti pacijenata kojima je pristup uslugama Centra uvijek omogućen.

U ovom trenutku, Centar za radioterapiju (član Affidea grupacije) International Medical centers Banja Luka zapošljava sedam radijacionih onkologa, dvoje specijalizanta radijacione onkologije, šest medicinskih fizičara, 12 radioloških tehnologa i tehničara, te dva servis inženjera. Ovaj mali tim je pomogao da se nove tehnologije usvoje veoma brzo i time doprinio unapređenju medicinskog miljea Republike Srpske i stvaranju boljih uslova za liječenje onkoloških bolesnika./D.Močević/

O Affidea Grupaciji

 Affidea je vodeći pan-Evropski pružalac savremenih medicinskih usluga radiološke dijagnostike, polikliničkih i usluga liječenja onkoloških bolesnika, sa jedinstvenom mrežom centara. Sjedište kompanije je u Amsterdamu.

Affidea je sastavni dio Grupacije iz Švajcarske sa dugom i uspješnom istorijom u zdravstvu. Kompanija zapošljava oko 11.000 zdravstvenih profesionalaca od čega oko 4.000 ljekara u 15 evropskih zemalja, posjeduje i upravlja sa 309 medicinskih centara i pruža medicinske usluge za 10 miliona pacijenata godišnje.

Instalisanu bazu opreme Affidea Grupacije čini 1.463 različita medicinska uređaja od čega: 235 magnetnih rezonanci, 162 CT skenera, 119 mamografa, 511 ultrazvučnih aparata, 16 PET/CT uređaja, 16 linearnih akceleratora, 3 Gama noža, itd.

Affidea je kreirala i uvela u praksu kliničke proizvode na osnovu vještačke inteligencije (Artificial Intelligence – AI) iz neurologije, skrininga dojke, karcinoma pluća, itd.Affidea je u vlasništvu Waypoint Capital iz Ženeve, Švajcarska, na čelu sa porodicom Bertarelli.

O TrueBeam linearnim akceleratorima i International Medical Centers Banja Luka

TrueBeam linearni akceleratori su uređaji posljednje tehnološke generacije koji su specifični po tome što omogućavaju sprovođenje najsavremenijih radioterapijskih tretmana kod svih vrsta malignih oboljenja. Izabrana konfiguracija aparata omogućava izvođenje visokopreciznih radiohirurških tretmana. Primjenom FFF energija (Flattening Filter Free) omogućena je isporuka veoma velikih doza radijacije u kratkom vremenu na izuzetno male volumene, što značajno skraćuje vrijeme neophodno za isporuku tretmana i na taj način pacijentu se omogućuje radiohirurški tretman u vremenu kraćem od 10 minuta. Ugrađeni moduli za respiratornu sinhronizaciju u realnom vremenu prate disanje pacijenta i dozu zračenja isporučuju u precizno definisanom dijelu respiratornog ciklusa čime omogućavaju maksimalnu poštedu respiratorno pokretnih zdravih organa i tkiva koji se nalaze u neposrednoj blizini tumora. Ovi akceleratori su među prvima u Evropi opremljeni visokosofisticiranim sistemom Identify za SGRT (Surface Guided Radiation Therapy). SGRT sistem u realnom vremenu, za vrijeme zračenja, prati pacijenta i prevenira bilo kakve greške vezane za neželjena pomjeranja pacijenta, a time i smanjuje mogućnost greške u sprovođenju tretmana. TrueBeam akcelaratori su opremljeni najnovijim algoritmima za slikovno vođenje radioterapijskog tretmana. Primjenom ovih tehnologija je praktično moguće prije same isporuke doze vizuelizirati tumor i/ili ciljni volumen, te na osnovu slike korigovati geometriju zračnog tretmana i submilimetarskom preciznošću isporučiti visoke doze radijacije.