Naša stranka: Problematika visokih paušala vijećnika pred načelnikom Kamenjakovićem

Poznato je da već duže vrijeme OO Naša stranka Živinice pokušava uticati da Općinsko vijeće Živinice stavi na dnevni red problematiku smanjenja visokih paušala, koje na mjesečnom nivou, zajedno sa paušalima za rad u komisijama, dostižu i 1500 KM, po čemu su živinički vijećnici ubjedljivo na prvom mjestu u Federaciji BiH.

Tim povodom predstavnici Naše stranke danas su imali otvorena vrata općinskog načelnika dr.Samira Kamenjakovića, kojeg su upoznali sa problematikom visokih paušala i potrebi njihvog značajnijeg smanjenja, jer osim Naše stranke, ova politička partija ima i podršku 2500 građana, koji su potpsali peticiju za smanjenje vijećničkih paušala.

Predsjednik OO Naše stranke Živinice Muradif Mujkanović i njegov zamjenik Sead Mušić su potrebe smanjenja paušala dokumentovali peticijom, tj. potpisima građana, te Zakonom FBiH o vijećničkim paušalima čija najviša primanja ne bi smjela preći 615 KM. takođe i svoje zahtjeve su potkrijepili još i odlukom UNDP, koji su izrazili potrebu da se smanjenje paušala uvrsti u dnevi red OV Živinice, ali koji se redovno odbijao za razmatranje.

“Osim pomenutog poznata je aktivnost   UNDP koji je uradio protokol, potpisan  od strane predsjedavajućeg  Općinskog vijeća i načelnika, s jedne i UNDP s druge strane, kojim su se obavezali na smanjenje paušala i finansiranje stranaka!

Mi nećemo odustati do zadnjeg dana mandata ovog sastava OV Živinice i zato smo došli ovoga puta i do načelnika, pošto nam dosasdašnji kontakti sa bivšim predsjedavajućim OV nisu urodila plodom”, rekao je predsjednik Naše stranke Muradif Mujkanović.

Općinski načelnik Kamenjakvić je saslušao predstavnike Naše stranke, te obećao da će sugerisati Kolegiju OV da uvrsti u dnevni red tačku o paušalima:

“Jasno mi je da Naša stranka želi transparentnu potrošnju sredstava Budžeta općine Živinice, a ja bih podsjetio da sam, što se mene tiče kao načelnika, smanjio troškove za 100 hiljada KM na godišnjem nivou. To sam postigao tako što umjesto penzionisanog vozača općinskog načelnika nismo raspisivali konkurs za zaposlenje drugog vozača i što ne primam dnevnice za putovanja unutar BiH. Takođe novce štedimo od Komisije za procjene i na raznim drugim stavkama na koje mogu uticati, tako da ta sredstva usmejravamo na start ap projekte i do sada smo realizovali oko 30 projekata zapoošljavanja mladih koji su se počeli baviti biznisom.Kada je riječ o aktivnosti Naše stranke, kada je u pitanju smanjenje paušala naših vijećnika, imam pozitivno mišljenje o tom problemu i preuzimam obavezu da sugerišem Općinskom vijeću da uvrsti ovu problematiku u dnevni red, a na vijećnicima je kako će reagovati na smanjenje paušala”, rekao je Kamenjkaović./Š.G./