Nauka i mi:Magistarski rad Irhada Šišića

Naš mladi sugrađanin Irhad Šišić postao je magistar nakon uspješne odbrane završnog rada Drugog ciklusa studija u mentorstvu prof. dr. Adnana Beganovića. Tema njegovog rada bila je “Prodornost primarnog i raspršenog snopa jonizirajućeg zračenja kroz različite materijale”.

Irhad Šišić rođen je 29.11.1997.godine u Tuzli, svoje djetinjstvo je proveo u Živinicama, gdje je odrastao uz svoje roditelje, Almu i Nedžada.Osnovno obrazovanje stekao je u “Prvoj osnovnoj školi” u Živinicama, koje će kasnije postati temelj za njegovu uspješnu akademsku karijeru.

Nakon završetka osnovne škole, Irhad svoje srednjoškolsko obrazovanje stiče u Gimnaziji Živinice, gdje je pokazao velik interes za prirodne nauke, posebno za fiziku. Njegova strast prema ovoj disciplini samo je rasla kako je napredovao u školovanju.Godine 2018, Irhad je ostvario svoj san upisavši Prvi ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Tokom četverogodišnjeg perioda studiranja marljivo je radio na sticanju znanja iz različitih oblasti fizike.

Nakon uspješno završenog prvog ciklusa studija 2022.godine, Irhad se odlučio za nastavak usavršavanjau medicinskoj radijacionoj fizici, te iste godine upisuje Drugi ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu, odsjek za fiziku, na Univerzitetu u Sarajevu, sa posebnim usmjerenjem u medicinsku radijacionu fiziku.

Njegov entuzijazam i predanost istraživanju ovog važnog polja odveli su ga do uspješne obrane završnog rada Drugog ciklusa studija u mentorstvu prof. dr. Adnana Beganovića. Tema njegovog rada bila je “Prodornost primarnog i raspršenog snopa jonizirajućeg zračenja kroz različite materijale.” Ova tema je pokazala njegovu sposobnost primjene teorijskih znanja u praktičnim istraživanjima i potvrdila njegovu stručnost u području medicinske radijacione fizike.

“Nakon završetka drugog ciklusa studija i novostečenim znanjem, planiram nastaviti svoje akademsko obrazovanje. Treći ciklus studija iz medicinske radijacione fizike ću upisati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i to mi je, nakon sticanja magistarskog zvanja, velika želja”, kaže nam Irhad.

U nastavku pročitajmo sažetak teme odbrane magistarskog rada mr.Irhada Šišića:

Ovaj magistarski rad istražuje prodornost primarnog i raspršenog snopa jonizirajućeg zračenja kroz različite materijale s ciljem identifikacije najefikasnijih materijala za za-štitu od zračenja. U sklopu istraživanja, provedena su eksperimentalna mjerenja propustljivosti zračenja kroz materijale poput olova, betonskih blokova, crvenih punih cigli,rigipsnih ploča, Ytong blokova i šupljih crvenih cigli pri anodnim naponima od 40, 60, 81,102 i 117 kVp. Nakon prikupljanja podataka, provedena je detaljna analiza rezultata kako bi se utvrdile karakteristike prodornosti zračenja kroz svaki od materijala. Osim toga, izvršena je usporedba njihovih vrijednosti transmisije T (%), poludebljine sloja (HVL) i desetine sloja (TVL), kako bi se procijenila njihova efikasnost u apsorpciji zračenja.

Na osnovu dobivenih rezultata, zaključeno je da olovo, betonski blokovi i standardne crvene pune cigle pokazuju najmanju vrijednost transmisiju zračenja i najbolje vrijednosti HVL- a i TVL-a. To sugerira da su ovi materijali najefikasniji u smanjenju prodora zračenja pri istraženim energijama. Pored toga, provedena je finansijska analiza koja je pokazala da su betonska cigla i crvena puna cigla najekonomičniji izbori materijala za zaštitu od zračenja u Bosni i Hercegovini. Ovi materijali zahtijevaju manju količinu materijala za postizanje željenog nivoa apsorpcije zračenja u usporedbi s ostalim materijalima poput rigipsne ploče, Ytong blokova i šuplje crvene cigle. Na osnovu ovih rezultata, preporučuje se korištenje olova, betonskih blokova i crvenih punih cigli kao osnovnih materijala za zaštitu od jonizirajućeg zračenja pri istraženim energijama. Međutim, potrebno je uzeti u obzir specifične zahtjeve i ograničenja svake situacije prilikom odabira materijala za zaštitu od zračenja.

Kroz ovaj rad pružaju se korisne smjernice i saznanja za planiranje i implementaciju mjera zaštite od zračenja u različitim okruženjima, s ciljem osiguranja sigurnosti i dobrobiti ljudi izloženih jonizirajućem zračenju”, kaže se u sažetku magistarskog rada mr.Irhada Šišića, kojem čestitamo na velikom uspjehu koji je postigao na polju prirodnih znanosti./Š.G./