Nauka:Dr.Began Muhić uspješno odbranio doktorsku disertaciju

Danas je na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Began Muhić uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom:”Uticaj zemljišne politike na konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava u Tuzlanskoj regiji”.

Dr.Began Muhić je nakon završene srednje škole svoj obrazovni put nastavio na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, gdje uspješno diplomira 1996.godine, odsjek za stočarstvo.Postdiplomski studij završio je odbranom magistarskog rada, čime je stekao zvanje magistra ekonomike poljoprivrede 2008.godine.

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova, aktivan je društveno politički radnik, a u većem broju mandata obnašao je funkciju vijećnika u OV Živinice, kao i funkciju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Živinice.

U mandatu 2002.do 2006.godina bio je zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo TK.Autor je i predlagač većeg broja zakona u oblasti poljopirvrede, među kojima i prvi Zakon o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji TK.

U periodu 1996.do 1999.godine obnašao je dužnost predsjednika Saveza udruženja poljopiorvrednih proizvođača FBiH.Prvi svoj angažman započeo je kao profesor u srednjoj školi, a u periodu 2015.do 2018.godina obnašao je dužnost generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Istanbulu za Republiku Tursku, Gruziju i Azerbejdžan.Trenutno obnaša dužnost generalnog konzula BiH u Štutgartu-Njemačka.

Pomenimo još da je bio član Patriotske lige BiH i demobilisani je oficir Armije BiH./Š.G./